ISOB hledá vyučujícího

   Pro svou studentku 3.ročníku hledá Mezinárodní anglická škola Brno vyučujícího chemie a matematiky. Výuka výhradně v angličtině. Bližší informace najdete zde.

 

17. Škola hmotnostní spektrometrie 2016

   Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v Praze pořádá ve dnech 4. - 9. září 2016  17. Školu hmotnostní spektrometrie. Akce se uskuteční v hotelu Harmonie v Luhačovicích a bližší informace ohledně programu a registrace najdete na webových stránkách http://msskola2016.spektroskopie.cz.

 

Conference "Chemistry towards Biology" 2016

   Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně zve k účasti na 8. ročníku Central European Conference "Chemistry towards Biology", která proběhne 28. srpna 1. září 2016  v Brně, v hotelu Myslivna. Bližší informace o akci najdete zde.

 

Ceny Alfreda Badera 2016

   V roce 2016 bude Česká společnost chemická tradičně pořádat soutěže o dvě prestižní Ceny Alfreda Badera, a to o Cenu za bioanorganickou a bioorganickou chemii, u které je uzávěrka přihlášek 31. března 2016 a Cenu za organickou chemii, kde byl termín odevzdání přihlášky stanoven na 15. června 2016Podrobná pravidla a další informace o Cenách naleznete zde.

 

  16. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků

   Ve dnech 6. - 7. června 2016 se uskuteční 16. ročník  Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků, na který bude navazovat ve dnech 8. - 9. června 2016 již 10. ročník Letní školy elektrochemie.  Letošní ročník konference bude věnován nano - a biotechnologiím. Akce proběhne v areálu Univerzitního kampusu MU v Brně - Bohunicích a uzávěrka přihlášek je 17. dubna 2016.  Bližší informace naleznete zde.

 
Archiv