VÝZKUMNÁ SKUPINA KOORDINAČNÍ CHEMIE A KRYSTALOGRAFIE

  • syntéza vícedonorových ligandů s funkčními skupinami Ph2P, Ph2P(O), Ph2P(S)
  • komplexotvorné reakce s přechodnými kovy a lanthanoidy s použitím tradičních a solvotermálních metod
  • studium struktury termických vlastností, porozity a luminiscence koordinačních polymerů
  • monokrystalová RTG difrakce, studium elektronových hustot v krystalických látkách

 

Vybrané publikace

Z. Spíchal, B. Hégrová, Z. Moravec, J. Pinkas, M. Nečas: Synthesis and structure of lanthanide complexes with large-bite diphosphine dioxide ligands. Polyhedron 30, 2011, 1620. http://dx.doi.org/10.1016/j.poly.2011.03.027

J. Pospíšil, I. Jess, C. Näther, M. Nečas, P. Táborský: Luminescence properties of ‘‘double-stranded staircase’’ copper(I) halide coordination polymers with N-containing ligands. New J. Chem. 35, 2011, 861. http://dx.doi.org/10.1039/C0NJ00809E

Z. Spíchal, M. Nečas, J. Pinkas: From parquets to bricks: A series of lanthanide coordination polymers with bis(diphenylphosphino)ethane dioxide. Inorg. Chem. 44, 2005, 2074. http://dx.doi.org/10.1021/ic048826f