LABORATOŘ SYNTÉZY MATERIÁLŮ A JEJICH PREKURZORŮ (LAMPS)

  • nové bezvodé metody přípravy fosfátových, oxidických a silikátových materiálů
  • sol-gelová příprava směsných oxidických materiálů
  • syntéza porézních hybridních materiálů
  • molekulární stavební jednotky metalofosfátů a fosfonátů
  • příprava a charakterizace nanočástic kovů a slitin
  • sonochemická a elektrozvlákňovací přípravy nanoskopických kovů, oxidů a fosfátů

 

Vedoucí skupiny:

 

  • prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D..

 

Členové:

  • Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D.
  • Mgr. Aleš Stýskalík, Ph.D.

 

Vybrané publikace

David Skoda, Ales Styskalik, Zdenek Moravec, Petr Bezdicka, Jiri Bursik, P. Hubert Mutin, Jiri Pinkas. Mesoporous SnO2–SiO2 and Sn–Silica–Carbon nanocomposites by novel non-hydrolytic templated sol-gel synthesis. RSC Advances 2016, 6, 68739–68747. DOI: 10.1039/c6ra16556g

Ales Styskalik, David Skoda, Zdenek Moravec, Craig E. Barnes, Jiri Pinkas. Surface reactivity of non-hydrolytic silicophosphate xerogels: a simple method to create Brønsted or Lewis acid sites on porous supports. New Journal of Chemistry, 2016, 40, 3705-3715. DOI: 10.1039/C5NJ02928G

Jiří Sopoušek, Ondřej Zobač, Jiří Buršík, Pavla Roupcová, Vít Vykoukal, Pavel Brož, Jiří Pinkas, Jan Vřešťál. Heat-induced spinodal decomposition of Ag-Cu nanoparticles. Physical Chemistry Chemical Physics 2015, 17, 28277-28285. DOI: 10.1039/c5cp00198

Ales Styskalik, David Skoda, Zdenek Moravec, Michal Babiak, Craig E. Barnes, Jiri Pinkas. Control of Micro/Mesoporosity in Non-hydrolytic Hybrid Silicophosphate Xerogels. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 7477–7487. DOI 10.1039/C4TA06823H

Iaroslav Doroshenko, Jana Zurkova, Zdenek Moravec, Petr Bezdicka, Jiri Pinkas. Sonochemical Precipitation of Uranium Phosphates from OP(OR)3 Solutions and their Thermal Conversion to Uranium(IV) Diphosphate UP2O7. Ultrasonics Sonochemistry 2015,  26,157–162. Doi: 10.1016/j.ultsonch.2015.01.016

 

http://matchem.sci.muni.cz/cs/laboratore/laborator-syntezy-materialu-a-jejich-prekursoru-lamps