Magisterský studijní obor

Organická chemie

připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o všech oblastech chemie, jako je anorganická chemie, organická chemie, analytická chemie, fyzikální chemie a biochemie. Podrobnější znalosti získávají studenti v oblasti organické chemie ve znalostech struktury a stereochemie jednotlivých strukturních typů organických molekul, jejich funkčních derivátů, struktury těchto funkčních skupin a z toho vyplývající reaktivity, poznání klasických a moderních metod syntézy organických sloučenin, moderních metod, zejména fyzikálních metod určování jejich struktury, použití separačních technik a metod určování průběhu chemických reakcí. Studenti jsou seznámeni s počítačovými metodami literární rešerše z dostupných databází a metodami počítačového modelování vlastností molekul.