HMOTNOSTNĚ - SPEKTROMETRICKÉ ANALÝZY

stáhnout žádanku

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

 • Agilent 6224 Accurate-Mass TOF LC-MS
 • způsoby ionizace - elektrosprej (ESI)

       chemická ionizace za atmosférického tlaku (APCI)

 • správnost měření = pod 2 ppm, rozsah m/z  30 - 20.000 Da
 • rychlost skenu 20 spekter/s při m/z 100-3200 (rozlišení 20 000 FWHM)
 • možnost spojení k kapalinovým chromatografem s UV detekcí
 •  

POŽADAVKY NA VZORKY

 • vzorek v pevném stavu 1 - 3 mg
 • strukturní a sumární vzorec látky, je-li znám
 • popis výchozích látek ze syntéz, případné známé meziprodukty
 • předpokládaná čistota vzorku, případné kontaminanty
 • rozpustnost v různých rozpouštědlech
 • stabilita vzorku (fotostabilita, ultrazvuk, stabilita v roztoku)
 • typ požadované analýzy - MS nebo LC-MS

KONTAKTY

Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.

(zodpovědná osoba, příjem vzorků)

5 4949 6454 (pracovna 331/A14) bittova(at)sci.muni.cz
Telefon do laboratoře 5 4949 5939 (laboratoř 327/A14)  

prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. 

(garant)

  preisler(at)chemi.muni.cz

 

základní sazba za hodinu práce

Ústav chemie Akademická pracoviště

Ostatní

MS analýza

180,- 500,-

1000,-

LC-MS analýza

340,- 1000,- 1500,-