LABORATOŘ NMR SPEKTROSKOPIE

Laboratoř je vybavena dvěma FT-NMR spektrometry firmy Bruker: Bruker AVANCE III 300 MHz a Bruker AVANCE III HD 500 MHz. Oba spektrometry jsou vybaveny širokopásmovými sondami BBFO.

Umístění:  UKB A8/1S16

http://nmrlab.chemi.muni.cz

                                                 

Telefon do laboratoře  1S16

 

5 4949 2666

nmrlab(at)chemi.muni.cz

Mgr. Zdeněk Moravec Ph.D.

(vedoucí laboratoře) 

5 4949 3764

 hugo(at)chemi.muni.cz

Mgr. Lukáš Maier, Ph.D.

 

5 4949 5758 lmaier@mail.muni.cz