2017

Začátkem září předal rektor MU pan Mikuláš Bek Ceny rektora vynikajícím pedagogům a Ceny Studentské komory AS MU vybraným studentům. Mezi oceněnými pedagogy byla také doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat., která na našem Ústavu přednáší fyzikální a kvantovou chemii. Cenu Studentské komory AS MU za studentský podíl ve výuce získal náš student doktorského studia Mgr. Hugo Semrád. Oběma oceněným gratulujeme - více zde.

2016

Cena rektora MU:                RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D. - cena za vynikající dizertační práci

2015

V soutěži o Cenu Jean-Marie Lehna za chemii, kterou společně udílejí společnost Solvay CR a Francouzské velvyslanectví v České republice, zaznamenali studenti našeho Ústavu chemie vynikajícího výsledku, když obsadili všechna 3 udělovaná místa. Na 1. místě se umístil RNDr. Tomáš Slanina, 2. místo získal Mgr. David Škoda a 3. místo obsadil Mgr. Aleš Stýskalík. Bližší informace o oceněných a jejich příspěvcích najdete zde.         

Cena rektora MU:               Mgr. Aleš Stýskalík  - cena pro nejlepší studenty doktorských studijních programů

  Bc. Tomáš Fiala - cena pro vynikající studenty magisterských studijních programů

2014

Prof. Ing. Milan Kratochvíl, CSc., emeritní profesor Masarykovy univerzity, uznávaný organický chemik a zakladatel matematické chemie, oslavil své 90. narozeniny. V krátkém medailonku  bychom Vám rádi představili jeho profesní život a za celý Ústav chemie přejeme mnoho štěstí, zdraví a životního elánu do dalších let.

Významné ocenění Cenu Shimadzu pro mladé vědecké pracovníky z oboru chemie a biologie získala Mgr. Iva Benešová, Ph.D. (roz. Tomalová) za práci z názvem "Vývoj off-line spojení kapilární elektroforézy s molekulovou a prvkovou hmotnostní spektrometrií".

Cena rektora MU:              Ing. Monika Všianská, Ph.D. - cena za vynikající dizertační práci

 Bc. Zdeněk Farka - cena pro vynikající studenty magisterských studijních programů

2013

V tomto roce získal doc. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. Cenu Vladimíra Hanuše, která je udělována Spektroskopickou společností Jana Marka Marci za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie. Více...

Cena rektora MU:              prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.- cena za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu

 v přírodovědecké a lékařské oblasti

2012

Dne 28. října 2012 byla udělena Prezidentem republiky Medaile za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství prof. RNDr. Lumíru Sommerovi, DrSc. Více... 

Ve 2. ročníku soutěže Česká inovace 2012, v kategorii Inovativní nápad zvítězil projekt s názvem Tvorba aerosolu vzorků pomocí tepelného odpařování diodovými lasery pracovního týmu doc. Jana Preislera. Více...

Cena rektora MU:              Mgr. Pavla Foltynová, prof. RNDr. Viktor Kanický a doc. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. 

- cena rektora za významný tvůrčí čin

 Mgr. Tomáš Šolomek - cena pro nejlepší studenty doktorských studijních programů

2011

Cena rektora MU:              Mgr. Jana Přecechtělová, Ph.D. - cena za vynikající dizertační práci

 Ing. Monika Všianská cena pro nejlepší studenty doktorských studijních programů

2010

Cena rektora MU:              Mgr. Michaela Galiová - cena pro nejlepší studenty doktorských studijních programů

2009

Cena rektora MU:              prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D. - cena za významný tvůrčí čin

2008

Cena rektora MU:               RNDr. Vojtěch Adam - cena pro nejlepší studenty doktorských studijních programů

 Bc. Marian Buchlovič - cena pro vynikající studenty magisterských studijních programů

 

Úspěchy našich studentů v celostátních soutěžích studentů analytické chemie najdete zde.

ONLINE.MUNI.CZ - zpravodajský portál MU, kde najdete dílčí úspěchy našich studentů a zaměstnanců