Členové hodnotící komise

 

prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)

prof. Ing. René Kizek, DrSc., MBA (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)

doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem)

prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno)

doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D. (VŠCHT Praha)

doc. Ing. David Milde, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)

Ing. Radmila Řápková (Chemické listy)

doc. Ing. Ľubomír Švorc, Ph.D. (Slovenská technická univerzita v Bratislave)

prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. (VŠCHT Praha)