Seznam přihlášených soutěžících

 

Baroch Martin, Bc.,  Katedra analytické chemie, Univerzita Karlova

     Mědí modifikovaná elektroda z uhlíkové plsti pro detekci aminokyselin

Beran Marek,  Katedra analytické chemie, FaF UK v Hradci Králové

     Automatizovaný systém pro monitorování uvolňování klotrimazolu z topických léčivých přípravků

Dvořák Pavel, Bc.,  Katedra analytické chemie, Univerzita Karlova

     Elektrochemické stanovení chlorpromazinu pomocí vsádkové injekční analýzy na sítotiskových uhlíkových elektrodách

Ďurč Martin, Bc.,  Ústav chemie, Masarykova univerzita

     Stanovení olova v suchých krevních skvrnách pomocí DLTV ICP MS

Gregar Filip,  Ústav chemie, Masarykova univerzita

     In-line monitorování hmotnostní koncetrace aerosolu během LA-ICP-MS analýzy

Haššo Marek, Bc.,  Ústav analytickej chémie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

     Miniaturizovaný elektrochemický senzor na stanovenie teobromínu v čokoládových výrobkoch

Hekerle Lukáš,  Ústav chemie, Masarykova univerzita

     Optimalizace HPLC pomocí matematického plánování

Husáková Zuzana,  Ústav chemie, Masarykova univerzita

     Studium distribuce prvků v ledvinách po inhalaci nanočástic oxidu a sulfidu olovnatého

Chufistova Sofiia,  Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT

     Pokročilá plazmonika pro detekci stopových množství vodíku

Kushnarenko Anna,  Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT

     Vláknový sensor pro precisní enantiselektivní detekci

Lacmanová Tereza,  Katedra analytické chemie, FaF UK v Hradci Králové

     Využití superkritické fluidní chromatografie v analýze přírodních látek

Molnárová Katarína, Bc.,  Katedra analytické chemie, Univerzita Karlova

     Stanovenie nízkomolekulárneho heparínu pomocou kapilárnej elektroforézy

Navrátilová Tereza, Bc.,  Ústav analytické chemie, VŠCHT

     Vývoj chemických jazyků s využitím solvatochromních derivátů stilbazolu

Sehnal Karel,  Ústav humánní farmakologie a toxikologie, VFU

     Biofyzikální analýza stříbrných nanočástic připravených zelenou syntézou a využití pro 3D tisk antibakteriálního materiálu

Skvortsova Anastasia,  Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT

     Pokročilé metody detekce poškození DNA: SERS a ANN

Smrž Dominik,  Katedra analytické chemie, Univerzita Karlova

     Stanovení inhibitorů koroze v chladicích kapalinách

Šálek Petr, Bc.,  Ústav analytické chemie, VŠCHT

     Nové SERS-aktivní kompozitní substráty na bázi TiO2@Ag nanočástic

Šišková Martina, Bc.,  Ústav chemie, Masarykova univerzita

     Ampérometrický biosenzor pre rýchle stanovenie albumínu v moči

Vatrsková Lenka, Bc.,  Ústav analytické chemie, VŠCHT

     Forenzní elektrochemie nových psychoaktivních látek