Výsledky soutěže

Hodnotící komise se po vyslednutí všech příspěvků rozhodla vedle 1. místa v soutěži udělit dvě 2. místa a tři zvláštní ceny poroty.

 

1. místo

Bc. Vatrsková Lenka,  Ústav analytické chemie, VŠCHT

název práce: Forenzní elektrochemie nových psychoaktivních látek

2. místo

Bc. Haššo Marek, Ústav analytickej chémie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

 název práce: Miniaturizovaný elektrochemický senzor na stanovenie teobromínu v čokoládových výrobkoch

Chufistova Sofiia,  Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT

 název práce: Pokročilá plazmonika pro detekci stopových množství vodíku

Zvláštní cena poroty

Hekerle Lukáš,  Ústav chemie, Masarykova univerzita

název práce: Optimalizace HPLC pomocí matematického plánování

Lacmanová Tereza,  Katedra analytické chemie, FaF UK v Hradci Králové

název práce: Využití superkritické fluidní chromatografie v analýze přírodních látek

Sehnal Karel,  Ústav humánní farmakologie a toxikologie, VFU

název práce: Biofyzikální analýza stříbrných nanočástic připravených zelenou syntézou a využití pro 3D tisk antibakteriálního materiálu