Cena Metrohm za rok 2019

Společnost Metrohm ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie ČSCH a Odbornou skupinou elektrochemie ČSCH vyhlašuje další ročník soutěže O cenu Metrohm za rok 2019. Cena bude předána za nejlepší publikaci mladého chemie (do 35 let) v oboru elektroanalytické chemie a za celoživotní přínos k rozvoji elektoanalytické chemie. Bližší informace najdete zde.

Seminář Moderní elektroanalytické metody 2020

Seminář s názvem Moderní elektroanalytické metody, pořádaný společností Metrohm a dalšími institucemi, se uskuteční ve středu 5. února 2020 na PřF UK v Praze. Bližší informace naleznete zde.

Soutěž O cenu Karla Štulíka 2020

Další ročník studentské soutěže o nejlepší práci v oboru analytické chemie pro studenty bakalářského a magisterského studia proběhne 12. a 13. února 2020 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Závaznou přihlášku je potřeba zaslat do 30. prosince 2019 na adresu barek(at)natur.cuni.cz. Souhrn soutěžní práce v rozsahu 3–5 stran Wordu včetně literatury, obrázků a tabulek je nutno poslat do 20. ledna 2020 na stejnou adresu jako přihlášku. Více informací najdete zde.

Erasmus Mundus SERP+ master - Application Campaign 2020

The SERP+ master obtained this year the renewal of the Erasmus Mundus label awarded by the European Commission. We are thus launching our new application campaign to recruit excellent students in chemistry, physical-chemistry and materials science. About 20 Erasmus Mundus scholarships for both European and non-European students are available (www.master-serp.eu/apply/scholarships.php).The teaching is delivered in English by a consortium of 4 European universities: University of Paris-Sud (France) - University of Genova (Italy) - University of Porto (Portugal) - Adam Mickiewicz University (Poland) and aims at training students in areas such as: renewable energies, green chemistry, nanosciences, nanomedicine, innovative materials, applications of radiations. A summer school on transferable skills is also part of the training to develop the students' entrepreneurial skills as well as a six-month internship. Applications online before February 15th, 2020 for the scholarships and June 15th, 2020 for self-financed students on our website - www.master-serp.eu. Contact: Nicolas Rabasso (Associate Professor of Organic Chemistry) - nicolas.rabasso@u-psud.fr

Informace o novém Ph.D. programu / Information about new Ph.D. program

Aktualizované podmínky studia Ph.D. programu najdete zde.

Výukové pobyty ERASMUS+ 2019/2020

Pro akademický rok 2019/2020 otevíráme II. cyklus výběrového řízení pro výukové pobyty Erasmus+. Cyklus má název: Erasmus+ STA (outgoing) 2019/2020 II. cyklus a je otevřen v intervalu 2.– 22. září 2019. Termín pro vyhodnocení přihlášek oborovými koordinátory je 23. – 30. září 2019. Přihlášku lze vyplnit zde, sekce Erasmus+ STA (učitelé). Stěžejními tématy jsou pedagogické kompetence a rozvoj pedagogických dovedností a dovedností ve věci koncipování učebních osnov. K dispozici jsou Pokyny pro oborové koordinátory (návod, jak postupovat od otevření období pro vyplňování přihlášek v daném cyklu k jejich hodnocení a vygenerování protokolu) a Návod k vyplnění online přihlášky (určen všem zájemcům o výukový pobyt z řad vyučujících MU). V případě záměru pozvat v akademickém roce 2019/2020 odborníka z praxe, vyplňte tabulku a zašlete do 30. září 2019 na e-mail: marakova(at)czs.muni.cz. Informace k odborníkům najdete zde.

Soutěž o Cenu Jean-Marie Lehna 2019

Francouzské velvyslanectví v Praze každoročně oceňuje nejlepší mladé výzkumníky z českých univerzit a výzkumných institucí, jimž za jejich mimořádné vědecké úspěchy napříč obory uděluje prestižní ceny. V letošním roce získal v oboru chemie v soutěži o Cenu Jean-Marie Lehna  - nositele Nobelovy ceny organizované Francouzským velvyslanectvím v Praze a firmou SOLVAY krásné 2. místo náš student Mgr. Václav Němec. Srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů (foto).