SÍDLO ÚSTAVU CHEMIE

Univerzitní kampus Bohunice

Kamenice 5,  625 00 Brno

 

KORESPONDENČNÍ ADRESA

Ústav chemie PřF MU

Kotlářská 2, 611 37 Brno

 

SEKRETARIÁT

Hana Kordačová

ekonomka   tel.: 5 4949 5338   A12/328   kordacova(at)chemi.muni.cz

Markéta Koželouhová 

sekretářka       tel.: 5 4949 3015   A8/312     mkozelouhova(at)chemi.muni.cz

 

SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH PAVILONŮ

pavilon A8 -  doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.

pavilon A10 -  RNDr. Slávka Janků, Ph.D.

pavilon A12 -  prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

pavilon A14 -  prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.