KRÁTCE O ÚSTAVU

    Ústav chemie Přírodovědecké fakulty MU vznikl v souvislosti s organizační přestavbou Přírodovědecké fakulty a s přesunem části fakulty do nových prostor Univerzitního kampusu v Brně - Bohunicích. Z původních chemicky zaměřených kateder vznikaly od 1.1.2008 nové ústavy, přičemž Ústav chemie vznikl sdružením kateder analytické chemie, anorganické chemie, fyzikální chemie a organické chemie. 

   Ústav chemie dnes zabezpečuje výuku v těchto směrech v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu Chemie a rozvíjí v těchto oborech základní a aplikovaný výzkum.

 

VEDENÍ ÚSTAVU CHEMIE

Ředitel:  doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.

Zástupce ředitele:  prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

Zástupce pro věci pedagogické:  doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.

Garant studijního programu Chemie:  prof RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Předseda oborové rady Chemie:  prof RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

 

STUDIJNÍ OBORY

Analytická chemie

Anorganická chemie

Fyzikální chemie

Materiálová chemie

Organická chemie

 

SERVISNÍ ANALÝZY

Hmotnostní spektrometrie MS 

Nukleární magnetická rezonance NMR