Postup při zadávání témat závěrečných prací

      Každý školitel průběžně aktualizuje nabídku témat závěrečných prací v příslušných balících na adrese https://is.muni.cz/auth/rozpis/. Tato agenda slouží studentům jako přehled témat, která jsou pro příslušný obor k dispozici. Pokud student zvolí některé z témat, je třeba toto téma oficiálně zadat i v písemné podobě nejpozději k 1. únoru (diplomové práce), resp. 1. březnu (bakalářské práce). Pro tento účel vytiskněte formuláře přímo z IS (u tématu s přihlášeným studentem odkaz „Tisknout zadání“) a dva výtisky podepište Vy i Váš student.

     Oba podepsané výtisky doručte pedagogickému zástupci Ústavu chemie, který po podpisu zajistí uložení jednoho výtisku na studijním oddělení. Druhý podepsaný výtisk si student může vyzvednout na sekretariátě Ústavu chemie (případně si ho může okamžitě odnést, pokud oba výtisky doručí pedagogickému zástupci osobně).

 

Informace pro školitele závěrečných prací

        Do určeného data je třeba vytisknout zadání závěrečné práce a dodat pedagogickému zástupci.

       Student může odevzdat svázanou práci na studijním oddělení (celkem dva výtisky v nerozebíratelné vazbě) teprve poté, co získal zápočet za předmět Bakalářská práce (C6013) nebo Diplomová práce IV (CA001, resp. CA400). Po potvrzení výtisků studijním oddělením odevzdá student oba výtisky školiteli. Školitel zajistí zaslání či osobní doručení jednoho výtisku určenému oponentovi práce. Druhý výtisk doručí předsedovi komise nejpozději v den obhajoby.

     V Archivu závěrečné práce (vstup nejlépe prostřednictvím agendy Školitel v IS) školitel provede kontrolu závěrečné práce a odsouhlasí, že se nejedná o plagiát. Nejpozději tři pracovní dny před obhajobou závěrečné práce vloží školitel do Archivu závěrečné práce svůj posudek a posudek oponenta. Pro posudky bakalářských prací je vhodné využít připravené formuláře.

 

Stipendia z projektů Specifického výzkumu

    Pravidla pro udělení stipendia ke stažení zde

    Formulář žádosti o stipendia SV ke stažení zde

 

Formuláře