STUDIJNÍ BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY

Chemie

Analytický chemik - manažer analytické laboratoře

Biofyzikální chemie

Chemie konzervování - restaurování

Chemie se zaměřením na vzdělávání - dvouoborové studium

 

Informace o přijímacím řízení do bakalářského studia

 

STUDIJNÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY

Analytická chemie

Anorganická chemie

Fyzikální chemie

Chemie konzervování - restaurování

Chemie životního prostředí

Makromolekulární chemie

Materiálová chemie

Organická chemie

Strukturní chemie

 

Informace o přijímacím řízení do magisterského studia

DNY CHEMIE

     Středoškolákům, kteří by se rádi dozvěděli více o studiu chemie na Přírodovědecké fakultě MU a tématech výzkumu, nabízíme třídenní informačně-seznamovací akci Dny chemie. Pro účastníky je připravena úvodní informační přednáška o MU, Přírodovědecké fakultě, organizaci studia a studijních oborech, středoškoláci si poté mohou prohlédnout výukové prostory, výukové i odborné laboratoře, seznámí se s odborným zaměřením jednotlivých výzkumných týmu. Účastníci si rovněž mohou vyzkoušet jednoduché chemické preparace a produkty reakcí charakterizovat pomocí rozličných fyzikálně-chemických metod. Součástí programu je také blok efektních demonstračních pokusů. Mimobrněnským účastníkům zajišťujeme bezplatné ubytování po dobu trvání akce. Pozvánka s programem akce bývá s časovým předstihem zveřejňován na stránkách projektu  OP VK „Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU, stránkách Přírodovědecké fakulty a Ústavu chemie.

Fotogaleriečerven 2010,  prosinec 2010 červen 2011,  leden 2012, leden 2013, únor 2014, únor 2015

Více informací na http://inovace.chemi.muni.cz nebo na Facebooku

ViBuCh - VZDĚLÁVACÍ IKURZ PRO BUDOUCÍ CHEMIKY

     Od roku 2010 pořádáme spolu s Národním centrem pro výzkum biomolekul korespondenční seminář ViBuCh (Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky). Seminář je určen pro středoškoláky se zájmem o chemii. Každý ročník semináře je věnován čtyřem tématům z oblasti chemie a biochemie. Samotný kurz je rozdělen do dvou částí, první korespondenční část probíhá během celého školního roku, kdy jsou ve čtyřech etapách zveřejňovány na internetových stránkách studijní materiály k jednotlivým tématům spolu se soutěžními úlohami. Účastníci kurzu posílají řešení zpět autorům, kteří je opravují a hodnotí. Druhou část kurzu představuje letní odborné soustředění pro nejlepší řešitele korespondenční části. Během týdenního soustředění se řešitelé setkávají s autory a mohou si prakticky vyzkoušet práci v laboratoři v oblasti, které se předtím věnovali teoreticky.

Více informací na http://vibuch.math.muni.cz/

PARTNERSTVÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

     Ústav chemie se dále  pravidelně zapojuje do programu Masarykovy univerzity „Partnerství ve vzdělávání“, jehož cílem je rozvinout užší institucionalizovanou spolupráci mezi Masarykovou univerzitou a středními školami v České republice a zahraničí. Pracovníci Ústavu chemie pořádají pro studenty partnerských středních škol popularizační přednášky, odborné semináře, demonstrace  nebo laboratorní cvičení, které kvůli chybějícímu vybavení nelze realizovat na středních školách.

Fotogalerieukázka z jedné z akcí

LETNÍ CHEMICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ

    Ústav chemie ve spolupráci se Střediskem volného času Lužánky pořádá pravidelně v letních měsících desetidenníLetní chemické soustředění pro žáky ZŠ a studenty SŠ se zájmem o chemii ve věkovém rozmezí 14–17 let. Akce probíhá formou „městského tábora“, tj. včetně ubytování účastníků. Program Letního chemického soustředění zahrnuje obvykle dopoledne laboratorní cvičení, odpoledne odborný (přednášky, exkurze) nebo odpočinkový program (návštěva lanového centra, venkovní hry s chemickou tematikou apod.), večer probíhají přednášky nebo častěji hry. O víkendu jsou pro účastníky připraveny celodenní exkurze/výlety nebo celodenní hry.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

    Každoročně se zapojujeme do Dnů otevřených dveří pořádaných na PřF MU. Účastníci si mohou vyslechnout krátkou přednášku o studiu chemických oborů, jsou jim k dispozici informační materiály a také si mohou prohlédnout laboratoře Ústavu chemie. Dny chemie jsou pořádány obvykle v lednu, termín a program akce bývá s časovým předstihem zveřejňován na stránkách Přírodovědecké fakulty a Ústavu chemie.