VĚDA A VÝZKUM

   Hlavní směry výzkumu na Ústavu chemie pokrývají všechny základní oblasti chemie. Věnujeme se syntéze, charakterizaci a zkoumání vlastností organických a anorganických sloučenin; látek s potenciálním medicínským využitím, ale i substancí vhodných pro přípravu nových materiálů. Důraz je kladen na studium vztahů mezi strukturou a reaktivitou látek. Kvantově chemické výpočetní metody jsou využívány zejména pro studium vlastností kovových materiálů a slitin. Provádíme špičkový výzkum v oblasti fotochemie a supramolekulární chemie. Vyvíjíme analytické metody s využitím hmotnostní spektrometrie (ICP-MS, MALDI-MS, MS-TOF) pro analýzu vzorků z oblasti živé i neživé přírody. Vlastnosti komplexů kovů s makrocyklickými ligandy i koordinačních polymerů a jejich termodynamika i kinetika jsou studovány pomocí spektrofotometrie a fluorimetrie. Všestranně je využívána rentgenová difrakce monokrystalů, nukleární magnetická resonance a další fyzikálně chemické metody analýzy, separace a charakterizace látek.

 

VÝZKUMNÉ SKUPINY

Laboratoř analytické koordinační a supramolekulární chemie - doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Laboratoř aplikované kvantové chemie - doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.

Laboratoř atomové spektrochemie LAS - prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

Laboratoř bioanalytické instrumentace - prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

Laboratoře biofyzikální chemie a elektrochemie LABIFEL - doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

Laboratoř organické fotochemie - prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.

Laboratory of Organic Synthesis and Medicinal ChemistryMgr. Kamil Paruch, Ph.D.Mgr. Jakub Švenda, Ph.D. 

Laboratoř supramolekulární chemie - doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.

Laboratoř syntézy materiálů a jejich prekurzorů (LAMPS) - prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Laboratoř syntézy nanoslitin - doc. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.

Laboratoř termické analýzy a KEMS -  doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D., doc. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.

Výzkumná skupina koordinační chemie a krystalografie - doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.

Výzkumná skupina kvantově-mechanického modelování materiálů - prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.

Výzkumná skupina ledové (foto)chemie a (foto)fyziky - Mgr. Dominik Heger, Ph.D.

Výzkumná skupina termodynamického modelování materiálů - Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.

 

PŘEDNÁŠKY ČESKÉ SPOLEČNOSTI CHEMICKÉ

         Na Ústavu chemie Masarykovy univerzity probíhají každý první čtvrtek v měsíci přednášky hostů brněnské pobočky České společnosti chemické. Mezi přednášejícími jsou nejen čeští odborníci, ale také zahraniční specialisté a další vědečtí pracovníci. Přednášky probíhají v Univerzitním kampusu v Bohunicích, v pavilonu A11, místnost 132 a program najdete na těchto webových stránkách.