LABORATOŘ TERMICKÉ ANALÝZY A KEMS

  • aplikace metod termické analýzy prostřednictvím diferenční skenovací kalorimetrie a diferenční termické analýzy a studium tlaku par složek studovaných soustav prostřednictvím Knudsenovy efúzní hmotnostní spektrometrie
  • experimentální studium termických efektů, fázových přeměn, termodynamických vlastností, termodynamických a povrchových dějů a reakční kinetikym
  • výzkum v oblasti slitin, nanočástic, polymerů, termoelektrických materiálů a intermetalických materiálů
  • získané údaje jsou přímo využitelné pro termodynamické výpočty rovnovážných a kinetických procesů, pro posouzení stability studovaných materiálů a jejich fyzikálně chemických vlastností

 

Vybrané publikace

P. Broz, F. Zelenka.: Specially-adapted type of Netzsch STA Instrument as a tool for Knudsen effusion mass spectrometry. International Journal of Mass Spectrometry 383, 2015, 13. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijms.2015.04.002

J.Sopoušek, O. Zobač, J. Buršík, P. Roupcová, P. Brož, J. Pinkas, J. Vřešťál: Heat-induced spinodal decomposition of Ag-Cu nanoparticles. Physical Chemistry Chemical Physics 17(42), 2015, 28277. http://dx.doi.org/10.1039/c5cp00198f

F. Failamani, A.Grytsiv, R. Podloucky, H. Michor, E. Bauer, P. Broz, G. Giester, P. Rogl: The system Ce-Zn-Si for < 33.3 at.% Ce: phase relations, crystal structures and physical properties. RSC Advances 5(46), 2015, 36480. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra02789f

A. Allam, P. Boulet, C.A. Nunes, J. Sopousek, P. Broz, M.C. Record: Phase transformations in Higher Manganese Silicides. Journal of Alloys and Compounds 551, 2013, 30. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2012.10.016

 

 http://fyzchem.sci.muni.cz/vedecke-skupiny/laborator-termicke-analyzy-a-kems