LABORATOŘ ATOMOVÉ SPEKTROCHEMIE - LAS  

  • hmotnostní spektrometrie indukčně vázaného plazmatu ICP-MS
  • optická spektrometrie indukčně vázaného plazmatu ICP-OES
  • laserová ablace ve spojení se spektrometrií indukčně vázaného plazmatu LA-ICP-OES/MS
  • spektrometrie laserem buzeného plazmatu LIBS
  • netradiční plazmové zdroje pro chemickou analýzu
  • kvalitativní a kvantitativní anorganická analýza, stanovení izotopů, chemické mapování
  • aplikace: archeologické vzorky, biominerály, pokročilé materiály, vzorky životního prostředí

 

Vybrané publikace

Krajcarova, L; Novotny, K; Chattova, B; et al „Elemental analysis of soils and Salix polaris in the town of Pyramiden and its surroundings (Svalbard)“ Environ. Sci. Pollut. Res. 23, 10,  10124-10137,  2016.

Dosedělová, H; Štěpánková, K; Zikmund, T; et al  Age-related changes in the tooth–bone interface area of acrodont dentition in the chameleon” J. Anat. 229, 356—368, 2016.

Vitkova, G; Prokes, L; Novotny, K; et al. „Comparative study on fast classification of brick samples by combination of principal component analysis and linear discriminant analysis using stand-off and table-top laser-induced breakdown spectroscopy“ Spectroc. Acta Pt. B-Atom. Spectr. 101,  191-199, 2014.

S. Dostálová, T. Černá, D. Hynek, Z. Koudelkova, T. Vaculovic, P. Kopel, J. Hrabeta, Z. Heger, M. Vaculovicova, T. Eckschlager, M. Stiborova, V. Adam, ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2016, 8, 14430-14441,

I. Benešová, K. Dlabková, F. Zelenák, T. Vaculovič, V. Kanický, J. Preisler, Analytical Chemistry, 2016, 88, 2576-2582

T. Vaculovič, T. Warchilová, Z. Čadková, J. Száková, P. Tlustoš, V. Otruba, V. Kanický, Applied Surface Science, 2015, 351, 296-302.

I. Petrik, S. Cik, M. Miglierini, T. Vaculovic, I. Dianiska, D. Ozdin, Mineralogical Magazine, 2014, 78, 507-533.

I. Janotková, L. Prokeš, T. Vaculovič, M. Holá, J. Pinkas, I. Steffan, V. Kubáň, V. Kanický, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2013, 28, 1940-1948.

T. Vaculovic, T. Warchilova, T. Simo, O. Matal, V. Otruba, P. Mikuska, V. Kanicky, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2012, 27, 1321-1326.

 

http://www.sci.muni.cz/~analchem/?q=las