LABORATOŘ SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

  • syntéza supramolekulárních sloučenin vycházejících z glykolurilů
  • bambusurily -  receptory aniontů: syntéza a supramolekulární interakce 
  • cucurbiturily - receptory kationtů a neutrálních organických sloučenin
  • syntéza a supramolekulární interakce
  • nanoplniva pro polymerní membrány

 

 

Vybrané publikace

Havel, V.; Šindelář, V.: Anion binding inside a bambus[6]uril macrocycle in Chloroform. ChemPlusChem, 2015,  80, 1601-1606.

Havel, V.; Yawer, M. A.; Šindelář, V.: Real-time analysis of multiple anion mixtures in aqueous media using a single receptor. Chemical Communications, 2015, 51, 4666-4669.

Ustrnul, L.; Kulhánek P.; Lízal, T.; Šindelář, V.: Pressocucurbit[5]uril. Organic Letters, 2015, 17, 1022-1025.

Yawer, M. A.; Havel, V.; Šindelář, V.: A Bambusuril Macrocycle that Binds Anions in Water with High Affinity and Selectivity. Angewandte Chemie-International Edition, 2015, 54, 276-279.

Gilberg, L.; Khan, M. S. A.; Enderesová, M.; Šindelář, V.: Cucurbiturils Substituted on the Methylene Bridge. Organic Letters, 2014, 16, 2446-2449.

Švec, J.; Nečas, M.; Šindelář, V.: Bambus[6]uril. Angewandte Chemie-International Edition 2010, 49, 2378-2381.

 

 http://www.sci.muni.cz/supramolecular