VÝZKUMNÁ SKUPINA KVANTOVĚ-MECHANICKÉHO MODELOVÁNÍ MATERIÁLŮ  

  • výpočty elektronové struktury pevných látek ze základních rovnic kvantové mechaniky (z prvních principů)
  • studium souvislostí mezi strukturou a vlastnostmi technicky významných materiálů
  • stanovení teoretických pevností látek, modelování jejich chování při extrémním mechanickém namáhání
  • studium vlivu rozlehlých poruch (hranice zrn, antifázové a mezifázové hranice) a povrchových jevů na mechanické a magnetické vlastnosti materiálů

 

Vybrané publikace

 

M. Všianská, M. Šob: The effect of segregated sp-impurities on grain-boundary and surface structure, magnetism and embrittlement in nickel. Progr. Mat. Sci. 56 (2011), 817

P. Lejček, M. Šob, V. Paidar, V. Vitek: Why calculated energies of grain boundary segregation are unreliable when segregant solubility is low. Scripta Mat. 68 (2013), 547

Lei Zhang, M. Šob, Zhe Wu, Ying Zhang, Guang-Hong Lu: Characterization of iron ferromagnetism by the local atomic volume: From three-dimensional structures to isolated atoms.  J. Phys.: Condens. Matter 26 (2014), 086002

J. Pokluda, M. Černý, M. Šob, Y. Umeno: Ab initio calculations of mechanical properties: methods and applications. Progr. Mater. Sci. 73 (2015), 127

M. Černý, P. Šesták, P. Řehák, M. Všianská, M. Šob: Ab initio tensile tests of grain boundaries in the fcc crystals of Ni and Co with segregated sp-impurities. Mat. Sci. Eng. A 669 (2016), 218

 

http://matchem.sci.muni.cz/cs/modelovani/vyzkumna-skupina-kvantove-mechanickeho-modelovani-materialu