LABORATOŘ SYNTÉZY NANOSLITIN

  • syntéza nanočástic kovů a jejich slitin
  • charakterizace nanočástic (elektronová mikroskopie, termická analýza, spektrální vlastnosti, magnetické vlastnosti,....)
  • studium vybraných vlastností nanočástic slitin (stabilita, funkcionalizace, nanosintrace, katalýza, ...)

Pracovní skupina:

  • doc. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc. (TA)
  • doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
  • RNDr. Jan Šimbera, Ph.D.

Spolupráce:

  • RNDr. Jiří Buršík, DSc., ÚFM AVČR, Brno
  • prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D., Ústav chemie, PřF, MU, Brno

 

Vybrané publikace

SOPOUŠEK, Jiří, Ondřej ZOBAČ, Vít VYKOUKAL, Jiří BURŠÍK, Pavla ROUPCOVÁ, Pavel BROŽ, Jiří PINKAS a Jan VŘEŠŤÁL. Temperature Stability of AgCu Nanoparticles. Journal of Nanoparticle Research, 2015, roč. 17, č. 12, s. "nestránkováno". ISSN 1388-0764. doi:10.1007/s11051-015-3288-7. ED1.1.00/02.0068, projekt VaV. GA14-12653S, projekt VaV.

SOPOUŠEK, Jiří, Jiří PINKAS, Pavel BROŽ, Jiří BURŠÍK, Vít VYKOUKAL, David ŠKODA, Aleš STÝSKALÍK, Ondřej ZOBAČ, Jan VŘEŠŤÁL, Aleš HRDLIČKA a Jan ŠIMBERA. Ag-Cu Colloid Synthesis: Bimetallic Nanoparticle Characterisation and Thermal Treatment. Journal of Nanomaterials, USA: Hindawi Publishing Corporation, 2014, roč. 2014, "Art. ID 638964", s. 1-13. ISSN 1687-4110. doi:10.1155/2014/638964. ED1.1.00/02.0068, projekt VaV. GA14-12653S, projekt VaV. LD11046, projekt VaV.

SOPOUŠEK, Jiří, Jan VŘEŠŤÁL, Jiří PINKAS, Pavel BROŽ, Jiří BURŠÍK, Aleš STÝSKALÍK, David ŠKODA, Ondřej ZOBAČ a Joonho LEE. Cu–Ni nanoalloy phase diagram – Prediction and experiment. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY, OXFORD: Elsevier Science, 2014, roč. 45, June, s. 33-39. ISSN 0364-5916. doi:10.1016/j.calphad.2013.11.004. ED1.1.00/02.0068, projekt VaV. LD11046, projekt VaV.

 

http://matchem.sci.muni.cz/cs/laboratore/laborator-syntezy-nanocastic