LABORATOŘE BIOFYZIKÁLNÍ CHEMIE A ELEKTROCHEMIE - LABIFEL

  • rozvoj elektrochemických a spektrálních metod pro studium fyzikálně-chemických vlastností biologicky významných látek v roztocích a na nabitých fázových rozhraních (námi vyvinuté eliminační metody)
  • studium elektrodových procesů proteinů, nukleových kyselin a jejich složek na rtuťových a pevných elektrodách (aplikace v elektroanalýze)
  • studium protonačních a komplexotvorných rovnovah oligonukleotidů, nukleobází a jejich derivátů pomocí elektrochemických metod (potenciometrie, voltametrie) a spektrálních metod (UV-Vis, CD)
  • výzkum a vývoj nových elektrodových materiálů pro elektrochemické senzory (CPE – carbon paste electrode, PeGE – pencil graphite electrode, PIGE – paraffin graphite electrode, AuCDE – gold CD electrode, NSME – nanostructured metal
  • vědecká výchova studentů v oblasti biofyzikální chemie a bioelektrochemie (bakalářské, magisterské i doktorské studium)

 

Vybrané publikace

R. Kizek, L. Trnkova, E. Palecek, Determination of metallothionein at the femtomole level by konstant current stripping chronopotentiometry. Analytical chemistry 73, 2001, 4801.

L. Trnkova, Identification of current nature by elimination voltammetry with linear scan.  Journal of Electroanalytical chemistry 582, 2005, 258.

L. Trnkova, R. Kizek, O. Dracka, Application of elimination voltammetry to adsorptive stripping of DNA. Electroanalysis 12, 2000, 905.

 

http://www.sci.muni.cz/~labifel