Postup při zadávání témat závěrečných prací

Každý školitel průběžně aktualizuje nabídku témat závěrečných prací v příslušných balících na adrese https://is.muni.cz/auth/rozpis/. Tato agenda slouží studentům jako přehled témat, která jsou pro příslušný program či specializaci k dispozici. Pokud student zvolí některé z témat, je třeba toto téma oficiálně zadat nejpozději k 1. únoru (diplomové práce, na počátku 2.semestru studia), resp. 1. březnu (bakalářské práce). Pro tento účel je třeba potvrdit téma k obhajobě - Vy i Váš student musíte odsouhlasit příslušnou položku přímo u vypsaného tématu. Po potvrzení ze strany pedagogického zástupce bude moci studijní referentka založit archiv závěrečné práce a zadání v PDF bude moci student vytisknout (pro vložení do závěrečné práce).

Informace pro školitele závěrečných prací

Student odevzdává závěrečnou práci pouze elektronicky do Archivu závěrečné práce poté, co získal zápočet za předmět Bakalářská práce (C6013) nebo Diplomová práce IV (CA001, resp. CA400). Školitel zajistí zpřístupnění elektronické verze určenému oponentovi práce. Předseda komise může požadovat dodání vytištěné verze práce k obhajobě.

V Archivu závěrečné práce (vstup nejlépe prostřednictvím agendy Školitel v IS) školitel provede kontrolu závěrečné práce a odsouhlasí, že se nejedná o plagiát. Nejpozději pět pracovních dnů před obhajobou závěrečné práce vloží školitel do Archivu závěrečné práce svůj posudek, případně též posudek oponenta, nemá-li oponent přístup do ISu. Pro posudky bakalářských prací je vhodné využít připravené formuláře přímo v ISu, případně v níže uvedených souborech.

Stipendia z projektů Specifického výzkumu

Pravidla pro udělení stipendia ke stažení zde

  • A - stipendia na podporu publikační činnosti studentů DSP a magisterských oborů
    (do 30. 9.)
  • B - stipendia na podporu aktivní účasti studentů DSP a magisterských oborů na konferenci
    (do 1. 3.)
  • C - stipendia na podporu jiného typu mobility studentů DSP a magisterských oborů
    (do 1. 3.)
  • Formulář žádosti o stipendia SV ke stažení zde

Formuláře

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info