Bakalářské studium

Bakalářský program Chemie nabízí možnost studovat podle tří studijních plánů, které vycházejí ze společného základu. Dle svých preferencí je možné po prvním ročníku zvolit svoje zaměření. První možností je specializace Analytický chemik - manažer chemické laboratoře, která je zaměřena na získání vědomostí a dovedností požadovaných v analytické praxi. Druhou možností je orientovat se na interdisciplinární studium na pomezí biologie, fyziky a chemie ve specializaci Biofyzikální chemie. Třetí variantou je dále rozvíjet širší chemické znalosti v souladu s jednooborovým studijním plánem.

Bakalářský program Chemie a technologie materiálů pro konzervování - restaurování připravuje odborníky na historicky používané přírodní i syntetické materiály a historické předměty. Během jeho studia se studenti dozví informace o materiálech, metodikách a postupech, které se používají v oblasti péče o předměty kulturního dědictví.

Bakalářský studijní program Chemie se zaměřením na vzdělávání je prvním stupněm přípravy středoškolských učitelů chemie. Budoucí učitel studuje vždy dva obory. Chemii tak může kombinovat s matematikou, biologií, fyzikou nebo geografií a kartografií.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info