Navazující magisterské studium

Navazující magisterský studijní program Chemie nabízí studentům možnost studovat podle sedmi studijních plánů. Dle svých preferencí je možné se zaměřit na získání vědomostí a dovedností požadovaných v analytické praxi (specializace Analytická chemie), orientovat se na interdisciplinární studium na pomezí biologie, fyziky a chemie (specializace Biofyzikální chemie), stát se odborníky na pokročilou syntézu anorganických/organických sloučenin (Anorganická/Organická chemie) nebo nových materiálů včetně zvládnutí nanotechnologií (Materiálová chemie) či zvládnout pokročilé teoretické a experimentální techniky vhodné pro stanovení struktury nízkomolekulárních látek až velkých biomakromolekul (Strukturní chemie).

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM SE SPECIALIZACÍ

Po absolvování bakalářského studia programu Chemie a technologie materiálů pro konzervování - restaurování získá student základní přehled v chemických disciplínách a v historických vědách. V magisterském studiu si prohloubí znalosti o materiálech, metodikách a postupech používaných v oblasti péče o předměty kulturního dědictví, které byly vyrobeny z anorganických (kovy, kámen, keramika, sklo), organických (textil, kůže, papír) nebo polymerních (dřevo) materiálů.

Navazující magisterský studijní program Učitelství pro střední školy bezprostředně obsahově navazuje na bakalářský program Chemie se zaměřením na vzdělávání, po absolvování přijímací zkoušky je však dostupný a vhodný pro absolventy jakéhokoliv bakalářského chemického programu. Studium je vždy dvouoborové, chemii tak můžete kombinovat s matematikou, biologií, fyzikou, geografií nebo kartografií.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info