LABORATOŘ APLIKOVANÉ KVANTOVÉ CHEMIE  

  • studium mechanismu bromoborace alkynů metodami kvantové chemie
  • studium vlivu koordinačního prostředí atomů Si a P na tvorbu SiO6 center v silikofosfátech metodami EHT a DFTS
  • teoretické studium produkce H2O2 katalytickým přenosem hydridu z koenzymu NADH na kyslík

 

Vedoucí skupiny:

 

  • doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.

 

Experimentální a teoretická spolupráce:

  • doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc. Ústav chemie, PřF, MU, Brno
  • prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D., Ústav chemie, PřF, MU, Brno
  • prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.,  MFF UK, Praha

 

Vybrané publikace

 

VÍCHA, Jan, Martin BABINSKÝ, Gabriel DEMO, Olga OTRUSINOVÁ, Séverine JANSEN, Blanka PEKÁROVÁ, Lukáš ŽÍDEK a Markéta MUNZAROVÁ: The influence of Mg2+ coordination on 13C and 15N chemical shifts in CKI1RD protein domain from experiment and molecular dynamics/density functional theory calculations (2016)

 

VÍCHA, Jan, Cina FOROUTANNEJAD, Tomasz PAWLAK, Markéta MUNZAROVÁ, Michal STRAKA a Radek MAREK: Understanding the electronic factors responsible for ligand spin-orbit NMR shielding in transition-metal complexes (2015)

 

VÍCHA, Jan, Michal STRAKA, Markéta MUNZAROVÁ a Radek MAREK: Mechanism of Spin-Orbit Effects on the Ligand NMR Chemical Shift in Transition-Metal Complexes: Linking NMR to EPR (2014)

 

VÍCHA, Jan, Markéta MUNZAROVÁ, Michal STRAKA a Radek MAREK: Modulation of spin-orbit induced NMR shielding by trans-effect in iridium complexes (2013)

 

PŘECECHTĚLOVÁ, Jana, Markéta MUNZAROVÁ, Juha VAARA, Jan NOVOTNÝ, Martin DRAČÍNSKÝ a Vladimír SKLENÁŘ:  Toward Reproducing Sequence Trends in Phosphorus Chemical Shifts for Nucleic Acids by MD/DFT Calculations
 

 

http://fyzchem.sci.muni.cz/vedecke-skupiny/laborator-aplikovane-kvantove-chemie