Podívejte se na možnosti zahraničních pobytů

Masarykova univerzita nabízí řadu mobilitních programů, ze kterých můžete vybírat. Zahraniční pobyt je možné absolvovat formou studijního pobytu, praktické stáže nebo letní školy.

Informace k zahraničním pobytům na sci.muni.cz

Výzkumní pracovníci na Ústavu chemie mají kontakty na zahraničních univerzitách a mohou zprostředkovat pobyt i na univerzitě nebo jiné instituci, která není v nabídce MU uvedena. Podívejte se, které to jsou.

Interinstitucionální smlouvy Ústavu chemie

Bližší informace k mobilitám na jednotlivých univerzitách v seznamu Vám poskytne příslušný garant mobility.

Domluvte se se svým školitelem, jaký typ pobytu bude nejvhodnější, kdy a kde jej realizovat.


Praktické stáže

Většina našich studentů a školitelů volí Praktické stáže. Na praktické stáže je možné vyjet v rámci programů Erasmus+, Freemover nebo např. Stella Junior.

Erasmus+ stáž

Program Erasmus+ podporuje zahraniční stáže (umístění na pracovišti, odborné stáže apod.) pro studenty vysokoškolského studia z programových zemí. Týká se studentů bakalářského a magisterského studia i doktorandů. Těchto příležitostí mohou rovněž využít čerství absolventi.
Stáž můžete absolvovat v jakékoli instituci, kterou oslovíte!

Praktické stáže se mohou konat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+. Jedná se o následující země:

 • členské země EU,
 • země Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko),
 • Turecko a Makedonie,
 • mobilita do Švýcarska není možná.

Délka stáže: 2 až 12 měsíců.

Více informací o programu Erasmus+ stáž.

Freemover

Program pro freemovery je určený studentům, kteří chtějí v rámci svého studia na Masarykově univerzitě absolvovat měsíční až semestrální oborovou stáž v zahraničí a nemají možnost využít jiného financování (např. přes program Erasmus+, z fakulty apod.). Jako freemoveři můžete vycestovat na stáž do jakékoliv země světa.

Více informací o programu Freemover.

Stella Junior

Stella Junior je program skupiny univerzit Compostela (CGU), díky němuž se mohou studenti MU přihlásit na pracovní stáž zveřejněnou v databázi nabídek zahraničních pracovních pobytů, která je dostupná na webu CGU v sekci Stella Junior database.

Program Stella Junior také dvakrát ročně (v březnu a červenci) uděluje dvě jednorázová stipendia ve výši 400 eur na tyto zahraniční stáže. Stipendia jsou přidělována na základě losování.

Více informací o programu Stella Junior.

Pokud máte na fakultě nějaký pracovní úvazek/pracujete na projektu, nezapomeňte svůj pobyt konzultovat také s řešitelem projektu a tajemnící Ústavu chemie Mgr. Pavlou Foltynovou, Ph.D. 

Informace k zahraničním pobytům studentů DSP na PřF MU

Studijní pobyty

Přehled programů, díky kterým můžete vyjet na studijní pobyt:

 • Erasmus+
 • CEEPUS
 • Partnerské univerzity
 • Freemover
 • ISEP
 • Mezivládní dohody
 • Fulbright
 • Aktion
 • Visegrádské stipendium

Detailní informace o programech jsou dostupné na webu sci.muni.cz.

Kontaktujte koordinátora zahraničních pobytů Ústavu chemie

Nezapomeňte evidovat a po návratu uznat zahraniční pobyt. Každý pobyt delší než 14 dní musí být evidován v IS MU! Doporučujeme však evidovat i kratší pobyty. V tomto Vám pomůže doc. Pavel Brož. ​

Informace k evidenci a uznávání zahraničních pobytů


Ohledně informací k zahraničím pobytů se můžete také obrátit na Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci:

Mgr. Kristýna Bajgarová
tel. 549 49 5051
bajgarova@sci.muni.cz
Bc. Klára Sylla
tel. 549 49 3563
sylla@sci.muni.cz

 

Zjistěte si možnosti stipendia

Fakultní stipendia pro mobility – žádosti v Úřadovně IS MU

Opatření děkana 7/2019 – Podmínky stipendijních programů

Program A.5 (Bc a Mgr studenti)

Fakultní stipendium:

 • A.5 a podpora při Erasmus+ pro Bc a Mgr studenty
 • A.5.b podpora při výjezdech mimo mobilitní programy pro Bc studenty
Program A.6 (doktorští studenti)

Většina mobilitních programů nabízí možnost stipendia. Kromě toho mají všichni doktorští studenti v řádné době studia zvětšené max. o jeden rok (tedy 4+1 let) možnost si požádat o fakultní stipendium z programu A.6:


Stipendia Ústavu chemie

Stipendia z projektů specifického výzkumu

Školitelé studentů Ústavu chemie mohou podat návrh na stipendium z projektů specifického výzkumu:

 • B - stipendia na podporu aktivní účasti studentů DSP a magisterských oborů na konferenci
 • C - stipendia na podporu jiného typu mobility studentů DSP a magisterských oborů

Stipendia z projektů specifického výzkumu


Další možnosti stipendií

Důrazně doporučujeme prozkoumat všechny možnosti stipendií během plánování pobytu.

Programy a stipendia

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info