Studijní bakalářský obor

Biofyzikální chemie

je interdisciplinární obor, který je zaměřen na všeobecnou přípravu absolventů, opírající se o základy chemických, fyzikálních a biologických disciplín. Tento bakalářský obor zařazený pod programem Chemie je určen studentům, kteří mají zájem proniknout do podstaty biologických procesů pomocí fyzikální chemie. Jinými slovy, tento obor pomáhá rozvíjet fyzikálně chemický přístup k biologickým vědám, vnášet určitý řád do velkého množství poznatků o živých soustavách a racionalizovat různé biologické jevy i procesy. Je určen těm studentům, kteří mají zájem o poznání fyzikálně-chemických zákonitostí přírodních jevů a objasnění jejich podstaty. Přínosem biofyzikální chemie je i to, že studentům je ukázána užitečnost a síla fyzikální chemie v aplikačních oblastech, které jsou přírodovědným oborům blízké (medicína, farmacie, životní prostředí, technologie potravin a zemědělství). Na otázku, jak se liší náplň studia biofyzikální chemie od oboru biofyziky a biochemie, lze jednoduše odpovědět: student biofyziky se zaměřuje především na fyzikální vlastnosti biologických systémů a student biochemie se během svého studia zabývá fyzikální chemií jen okrajově.