Bakalářský studijní obor

Analytický chemik – manažer chemické laboratoře

je zaměřen na tříleté vzdělávání analytického chemika pro potřeby provozování a vedení laboratoře v různých oborech, např. v klinické biochemii, ochraně životního prostředí, hygieně a potravinářství, geologii, kontrole výrobních procesů, veterinárním lékařství a farmaceutickém průmyslu. Již během studia se student setká s moderními analytickými technikami, mj. kapilární elektroforézou, hmotnostní spektrometrií, laserem indukovanou fluorescencí, atomovou absorpční spektrometríí. Předpokladem úspěšného absolvování tohoto bakalářského studijního oboru je získání přehledu o práci vedoucího laboratoře různých typů jak po stránce odborné, tak i manažerské, včetně právní orientace.

 

více informací na http://www.sci.muni.cz/~analchem/