Cílem magisterského studijního programu

Anorganická chemie

je připravit absolventy s hlubokými teoretickými a praktickými znalosti anorganické chemie. Základ vzdělání v tomto oboru tvoří vědomosti ze všech chemických disciplin, chemie fyzikální, organické, analytické a biochemie s rozšířenými vědomostmi z chemie anorganické. K tomuto základu jsou přiřazeny prohlubující a rozšiřující předměty, kvantová a teoretická chemie, jaderná chemie i chemie životního prostředí a specializované přednášky z anorganické chemie, speciálních syntetických metod, rentgenové strukturní analýzy, NMR spektroskopie, vibrační spektroskopie, hmotnostní spektrometrie i metod analytických. Při praktické přípravě absolventů je kladen důraz na experimentální stránku syntetické anorganické chemie.