Absolvent magisterského studia

Makromolekulární chemie

 je zběhlý v teoretických základech všech základních oborů chemie (zejména organické, anorganické a fyzikální chemie), dovede se orientovat v laboratorní technice celé chemie. Dovede se orientovat v chemické literatuře, vyhledávat v ní požadované informace a to i s využitím počítačových metod v komerčně dostupných databázích. Ovládá do hloubky principy syntézy polymerních materiálů, mechanismy jejich tvorby, využití katalyzátorů a to na základě hlubokých teoretických znalostí organické a fyzikální chemie. Dovede posuzovat vztahy mezi strukturou a fyzikálními vlastnostmi a dovede nalézt metody jejich měření. Ovládá metody kinetického měření polymeračních reakcí a jejich využití pro řízení struktury polymerů. Vyzná se v metodách stabilizace jednotlivých polymerních materiálů a rozumí principům vedoucím k degradaci eventuelně cílené degradaci. Má přehled o metodách použití jednotlivých typů plniv pro úpravu specifických vlastnosti polymerů. Pro jednotlivé typy polymerů a výrobků dovede vybrat vhodnou technologii zpracování. Ovládá prakticky syntézu polymerů, syntetizované sloučeniny dovede podrobit jak analýze z hlediska struktury, tak i fyzikálních vlastností. Ovládá chromatografické metody a fyzikální metody určování struktury. Ovládá běžně měření spekter UV / VIS, IČ, NMR, dovede vyhodnocovat MS. Vyzná se v aplikaci běžných komerčně dostupných programů pro kvantově chemické výpočty a chemické modelování, dovede je využít pro předvídání či vysvětlení jevů či struktury sloučenin. O výsledcích své práce je schopen sepsat zprávu a výsledky přednést na odborném fóru a to i s použitím moderní počítačové techniky presentace.