Magisterský studijní program

Strukturní chemie

je dalším z nabízených studijních oborů. Třírozměrná struktura molekul, topologie elektronové hustoty a mezimolekulární interakce jsou klíčem určujícím chemické a fyzikální vlastnosti anorganických, organických a přírodních látek a biologickou aktivitu léčiv. Znalost supramolekulárních komplexů a dynamiky systémů je nezbytnou podmínkou pro pochopení biologické aktivity sloučenin stejně jako pochopení funkce nových materiálů. Cílem studia je připravit kvalitní absolventy, kteří mají dobré znalosti pokročilých strukturních metod, kterými jsou především nukleární magnetická rezonance a rentgenová difrakce v kombinaci s molekulovým modelováním a metodami kvantové mechaniky.