LABORATOŘ ORGANICKÉ FOTOCHEMIE

  • vývoj a studium fotoaktivovatelných sloučenin
  • kinetická záblesková femto- a nanosekundová spektroskopie
  • mechanistická organická chemie
  • organická syntéza s využitím fotochemických kroků
  • environmentální fotochemie ve sněhu a ledu

 

Vybrané publikace

Šolomek T., Wirz J., Klán P. Searching for Improved Photoreleasing Abilities of Organic MoleculesAcc. Chem. Res. 2015, 48, 3064-3072.

Palao E., Slanina T., Muchová L., Šolomek T., Vítek L., Klán P. Transition-Metal-Free CO-Releasing BODIPY Derivatives Activatable by Visible to NIR Light as Promising Bioactive Molecules. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 126-133.

Ludvíková L., Friš P., Heger D., Wirz J., Šebej P., Klán P. Photochemistry of Rose Bengal in Water and Acetonitrile: A Comprehensive Kinetic Analysis. Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, 18, 16266-16273.

Horváth P., Šebej P., Šolomek T., Klán P. Small-Molecule Fluorophores with Large Stokes Shifts: 9-Iminopyronin Analogues as Clickable Tags. J. Org. Chem. 2015, 80, 1299-1311.

Šolomek T., Heger D., Ngoy B. P., Givens R. S., Klán P. The Pivotal Role of Oxyallyl Diradicals in Photo-Favorskii Rearrangements: Transient Spectroscopic and Computational Studies. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 15209-15215.

Ray D., K'Ekuboni Malongwe J., Klán P. Rate Acceleration of the Heterogeneous Reaction of Ozone with a Model Alkene at the Air-Ice Interface at Low Temperatures. Environ. Sci. Technol. 2013, 47, 6773-6780.

 

http://photochem.sci.muni.cz