LABORATOŘ ANALYTICKÉ KOORDINAČNÍ A SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

  • studium termodynamických a kinetických vlastností makrocyklických ligandů a jejich komplexů - využití v analytické a medicínské chemii
  • koordinační a analytická chemie méně známých prvků ( f-prvky, platinové kovy, aj.)
  • vývoj optických senzorů a senzorových polí, aplikace nanočástic v analytické chemii
  • speciační analýza, elektromigrační techniky
  • biokoordinační chemie nukleobazí, nukleosidů, nukleotidů a krátkých oligonukleotidů
  • použití ANN v chemii, didaktika analytické chemie

 

Vybrané publikace

Ševčík R., Vaněk J., Michalicová R., Lubal P., Hermann P., Santos I.C., Santos I., Campello M.P.C, “Formation and Decomplexation Kinetics of Copper(II) Complexes with Cyclen Derivatives Having Mixed Carboxylate and Phosphonate Pendant Arms”, Dalton Trans.45, 2016, 12723-12733.

David T., Kubíček V., Gutten O., Lubal P., Kotek J., Pietzsch H.-J., Rulíšek L., Hermann P., “Cyclam Derivatives with Bis(phosphinate) or Phosphinato-Phosphonate Pendant Arm: Ligands for Fast and Efficient Copper(II) Complexation for Nuclear Medical Applications”, Inorg. Chem. 54, 2015, 11751-11766.

Vaněk J., Lubal P., Ševčíková R., Polášek M., Hermann P., “Mono(pyridine-N-oxide) analog of DOTA as a suitable organic reagent for a sensitive and selective fluorimetric determination of Ln(III) ions”, J. Luminiscence 132, 2012, 2030-2035.

Jarolímová Z., Lubal P., Kanický V., “Analysis of renal stones by capillary isotachophoresis”, Talanta 98, 2012, 49-53.

Anzenbacher P. ,Jr., Lubal P., Buček P., Palacios M.A., Kozelkova M. E., „A practical approach to optical cross-reactive sensor arrays“, Chem. Soc. Rev., 39, 2010, 3954-3979.

Kotek J., Lubal P., Hermann P., Císařová I., Lukeš I., Godula T., Svobodová I., Táborský P., Havel J., „Unusually high thermodynamic stability and extraordinary kinetic inertness of copper(II) complexes with 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane -1,8-bis(methylphosphonic acid). Example of a rare isomerism between kinetically inert penta- and hexacoordinated Cu(II) complexes“, Chem. Eur. J. 9, 2003, 233-248.
 

http://www.sci.muni.cz/~analchem/?q=lms