Ústav chemie

Electroanalytical flow systems in process analysis

Přednáška prof. Ernesta Beinrohra. Bližší info

Aktualita

Interdisciplinary meeting of young life scientists

Pozvánka na akci pro mladé vědce. Bližší info

Aktualita

Úspěchy studentek analytické chemie

V červnu předal děkan Tomáš Kašparovský ocenění pro nejlepší studenty Přírodovědecké fakulty MU, mezi nimiž byly i dvě studentky Oboru Analytická chemie. Bližší informace.

Pozvánka na přednášku

Vývoj iontových zdrojů pro hmotnostní spektrometrii

Katedra analytické chemie PřF UK a odborná skupina analytické chemie při České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku doc. RNDr. Josefa Cvačky, Ph.D. z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v Praze s názvem Vývoj iontových zdrojů pro hmotnostní spektrometrii,  která se uskuteční 6. dubna od 14:00. Bližší informace o připojení najdete zde.

Pozvánka na přednášku

Phthalocyanines: Old Dyes, New Tricks

Česká společnost chemická, pobočka Brno si Vás dovoluje pozvat na přednášku prof. PharmDr. Petra Zimčíka, Ph.D. z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové s názvem Phthalocyanines: Old Dyes, New Tricks, která se uskuteční ve čtvrtek 1. dubna od 14:00. Abstrakt přednášky najdete zde a link na připojení zde.

Nabídka pracovní pozice

Pracovní pozice v laboratořích HPLC a GC

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně hledá pracovníka do laboratoří HPLC a GC na pracovní pozici Přírodovědný analytik - diagnostik. Bližší informace najdete zde.

Soutěž

Soutěž časopisu Drugs & Forensics Bulletin NPC

Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky vyhlašuje 1.ročník soutěže o nejpřínosnější odborný článek do časopisu Drugs & Forensics Bulletin NPC. Soutěž je určena pro studenty bakalářských a magisterských studijních oborů vysokých škol. Záměrem je poskytnout studentům možnost vyzkoušet si tvorbu vlastního příspěvku s vědeckým zaměřením pod vedením své školy (školitele) a tím rozvíjet své vzdělání a odborné zaměření. Bližší informace najdete zde.

Pozvánka na seminář

Seminář XD107 - podzim 2020

Ve čtvrtek 18. února proběhl další studentský seminář XD107. Výsledky a program semináře najdete zde.

Zahraniční stáže a pobyty

ERASMUS+ 2021/2022 1. kolo

Na Ústavu chemie PřF MU je možné se od 1. února do 3. března 2021 hlásit do 1. kola výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2021/2022. Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky prostřednictvím systému ISOIS. Bližší informace najdete zde.

Nabídka pracovní pozice

PhD Position in Organic Chemistry

Nabídka PhD pozice ve Švýcarsku na Department of Chemistry and Biochemistry, University of Bern - bližší info zde.

Soutěž

Cena Metrohm 2021

Společnost Metrohm Česká republika s.r.o. ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie a Odbornou skupinou elektrochemie České společnosti chemické vyhlašuje 10.ročník soutěže Cena Metrohm 2021. Přesné datum bude vyhlášeno v závislosti na vyvíjející se epidemiologické situaci, předpokládá se květen - červen 2021. Bližší informace najdete zde.

Konference

4. konference Pokroky anorganické chemie 2020 - ZMĚNA TERMÍNU - červen 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na 4. konferenci Pokroky anorganické chemie, která se bude konat ve dnech v červnu 2021 v Brně v Hotelu Myslivna. Konference bude navazovat na předchozí setkání v Třešti 2014, Kutné Hoře 2016 a a Levoči 2018. Naším hlavním cílem je, aby se znovu setkali anorganičtí chemici z celé řady českých a slovenských pracovišť, informovali se o svých nových výsledcích, navázali další spolupráce a osobní přátelství. Témata konference nejsou omezena. Rádi uslyšíme příspěvky z oblasti koordinační, organokovové, materiálové a bioanorganické chemie i jakékoliv další. Jak bylo zvykem na předešlých konferencích, přednášet by měli především studenti doktorského studia v rámci své vědecké výchovy pro splnění prezentačních a jazykových povinností. Jejich výkony budou vyhodnoceny v soutěži a patřičně oceněny. Přednášky zkušených badatelů jsou samozřejmě také očekávány. V každém konferenčním dni budou i přednášky plenární pozvaných vědců. Informace, přihlašovací formulář, templát pro abstrakty přednášek a odkazy k platbám najdete na stránce konference: https://panch2020.sci.muni.cz

Soutěž

Soutěž o Cenu Jean-Marie Lehna 2019

Francouzské velvyslanectví v Praze každoročně oceňuje nejlepší mladé výzkumníky z českých univerzit a výzkumných institucí, jimž za jejich mimořádné vědecké úspěchy napříč obory uděluje prestižní ceny. V letošním roce získal v oboru chemie v soutěži o Cenu Jean-Marie Lehna  - nositele Nobelovy ceny organizované Francouzským velvyslanectvím v Praze a firmou SOLVAY krásné 2. místo náš student Mgr. Václav Němec. Srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů (foto).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info