Ústav chemie

Ústav chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vznikl v roce 2008 sloučením chemicky zaměřených kateder. V součastnosti se Ústav chemie člení na pět oddělení: Analytická chemie, Anorganická a materiálová chemie, Fyzikální chemie, Organická chemie a Didaktika chemie. Ústav chemie se nachází v nedávno vybudovaném univerzitním kampusu v Brně – Bohunicích.

Historii jednotlivých chemických oborů od jejich založení na fakultě až do dnešní doby si můžete přečíst v knize Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.

Výzkum

Náš výzkum pokrývá všechny hlavní oblasti chemie. Výzkumní pracovníci spolupracují s domácími i zahraničními akademickými institucemi a firmami a své výsledky publikují v uznávaných vědeckých časopisech.

Prohlédněte si výzkumné skupiny Ústavu chemie a jejich aktivity

Studium

Poskytujeme vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech chemie. Připravujeme naše studenty na kariéru ve veřejném i soukromém sektoru.

Podívejte, proč u nás studovat, seznamte se s našimi absolventy a vyberte si ten pravý obor pro vás

Servisní analýzy

Nabízíme servisní analýzy pro interní i externí uživatele: hmotnostní spektrometrická analýza, měření NMR a rentgenové difrakce, plynová porozimetrie a termická analýza.

Projděte si specifikaci přístrojů a další informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info