O nás

Krátce o ústavu

Ústav chemie Přírodovědecké fakulty MU vznikl v souvislosti s organizační přestavbou Přírodovědecké fakulty a s přesunem části fakulty do nových prostor Univerzitního kampusu v Brně - Bohunicích. Z původních chemicky zaměřených kateder vznikaly od 1.1.2008 nové ústavy, přičemž Ústav chemie vznikl sdružením kateder analytické chemie, anorganické chemie, fyzikální chemie a organické chemie.

Ústav chemie PřF MU dnes zabezpečuje výuku v těchto směrech v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a rozvíjí v těchto oborech základní a aplikovaný výzkum.

Vedení Ústavu chemie

Ředitel:  doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.

Zástupce ředitele:  prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

Zástupce pro věci pedagogické:  doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.

Garant doktorského studijního programu Chemie:  prof RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Předseda oborové rady Chemie:  prof RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Servisní analýzy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info