Laboratoř RTG difrakce

Laboratoř je vybavena univerzálním difraktometrem Rigaku OD (Oxford Diffraction) XtaLAB Synergy-DW Custom. Tato přístrojová sestava je vhodná pro studium 3D struktur krystalů biomakromolekul i chemických "malých" molekul.

Informace a kontakty

Laboratoř NMR

Laboratoř nabízí měření na třech NMR spektrometrech - FT-NMR spektrometry firmy Bruker: Bruker AVANCE III 300 MHz, Bruker AVANCE III HD 500 MHz a Bruker AVANCE NEO 500 MHz. Oba AVANCE III spektrometry jsou vybaveny širokopásmovými sondami BBFO, spektrometr AVANCE NEO je vybaven cryosondou Prodigy.

Informace a kontakty

Hmotnostně - spektrometrické analýzy

Laboratoř provádí analýzy na přístroji Agilent 6224 Accurate-Mass TOF LC-MS s možnými způsoby ionizace elektrosprejem (ESI) nebo chemickou ionizaci za atmosférického tlaku (APCI) a možností spojení s kapalinovým chromatografem s UV detekcí.

Informace a kontakty

Plynová porozimetrie

Laboratoř nabízí měření plynovým porozimetrem Quantachrome Autosorb iQ3. 

Přístroj umožňuje stanovení měrného povrchu (BET) a velikosti pórů měřením sorpce dusíku při 77 K a argonu při 87 K. Dále umožňuje měření soprce vodní páry za laboratorní teploty.

Informace a kontakty

Termická analýza

Laboratoř provádí analýzy pomocí přístroje firmy Netzsch STA 449C – Jupiter. Vznikající plynné látky je možné analyzovat pomocí infračerveného spektrometru Bruker Tensor 27.

Informace a kontakty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info