Bakalářské studium

Chemie

Studiem bakalářského programu získáte znalosti ze všech oblastí chemie a zároveň základní vhled do fyziky a matematiky potřebné pro všeobecný rozhled v přírodních vědách. Po prvním ročníku je možné zvolit si specializaci Analytický chemikmanažer chemické laboratoře, která je zaměřena na získání vědomostí a dovedností požadovaných v analytické praxi, interdisciplinární studium na pomezí biologie, fyziky a chemie ve specializaci Biofyzikální chemie, nebo můžete dále rozvíjet širší chemické znalosti ve studijním plánu Chemie.

Více informací o programu

Chemie a technologie materiálů pro konzervování-restaurování

Bakalářský studijní program Chemie a technologie materiálů pro konzervování-restaurování připravuje odborníky pro ošetřování předmětů kulturního dědictví, které jsou zhotoveny z přírodních i syntetických materiálů. Během studia se studenti dozví informace o anorganických i organických materiálech, ze kterých byly tyto artefakty zhotoveny, metodikách a postupech, které se používají v oblasti péče o ně.

Více informací o programu Web programu

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Program je prvním stupněm přípravy středoškolských učitelů chemie. Budoucí učitel studuje vždy dva obory. Chemii tak může kombinovat s matematikou, biologií, fyzikou nebo geografií a kartografií. Během studia na vás čekají především odborné předměty ze dvou oborů, které si v přihlášce zvolíte. Dále absolvujete blok obecných pedagogicko-psychologických předmětů a krátkou učitelskou praxi na střední škole. Spolupracujeme s řadou středních škol a rozvíjíme různé aktivity pro středoškoláky nebo veřejnost, do kterých se můžete zapojit.

Více informací o programu Učit se učit

Jak se přihlásit? Přijímací řízení a prominutí přijímací zkoušky Materiály pro uchazeče, ukázky odborných testů a TSP Dny otevřených dveří

Navazující magisterské studium

Chemie

Navazující magisterský studijní program Chemie nabízí studentům možnost studovat podle sedmi studijních plánů. Dle svých preferencí je možné se zaměřit na získání vědomostí a dovedností požadovaných v analytické praxi (specializace Analytická chemie), orientovat se na interdisciplinární studium na pomezí chemie a fyziky, případně i biologie (Fyzikální/Biofyzikální chemie), stát se odborníky na pokročilou syntézu anorganických/organických sloučenin (Anorganická/Organická chemie) nebo nových materiálů včetně zvládnutí nanotechnologií (Materiálová chemie) či zvládnout pokročilé teoretické a experimentální techniky vhodné pro stanovení struktury nízkomolekulárních látek až velkých biomakromolekul (Strukturní chemie).

Více informací o programu

Chemie a technologie materiálů pro konzervování-restaurování

Po absolvování bakalářského studia programu Chemie a technologie materiálů pro konzervování-restaurování získá student pokročilý přehled v chemických disciplínách, metodách chemické a instrumentální analýzy pro účely chemického a materiálového průzkumu předmětů kulturního dědictví. V magisterském studiu si prohloubí znalosti o materiálech, metodikách a postupech používaných v oblasti péče o předměty. které byly vyrobeny z anorganických (kovy, kámen, keramika, sklo), organických (textil, kůže, papír) nebo polymerních (přírodní a syntetické polymery, dřevo) materiálů.

Více informací o programu Web programu

Učitelství chemie pro střední školy

Magisterské studium Učitelství pro střední školy navazuje na bakalářský program Chemie se zaměřením na vzdělávání, po absolvování přijímací zkoušky je však vhodný pro absolventy jakéhokoliv bakalářského chemického programu. Studium je vždy dvouoborové, chemii můžete kombinovat s matematikou, biologií, fyzikou, geografií nebo kartografií. Během studia absolvujete pedagogicko-psychologické předměty, oborové metodicko-didaktické teoretické i praktické kurzy a obsáhlou učitelskou praxi na střední škole. Cílem studia je propojení vašich odborných znalostí a praktických dovedností s metodikou jejich vyučování. Po úspěšném absolvování studia se stáváte plně kvalifikovaným středoškolským učitelem.

Více informací o programu Učit se učit

Jak se přihlásit? Přijímací řízení Materiály pro uchazeče Dny otevřených dveří

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info