Ústav chemie nabízí spoustu aktivit pro středoškolské studenty - praktická cvičení, exkurze a přednášky, Letní chemické soustředění, Chemický klub nebo Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky. Pro zájemce o studium jsou tady Dny otevřených dveří nebo Open day.

Dny otevřených dveří a Open day

Každoročně se zapojujeme do Dnů otevřených dveří a Open day pořádaných na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Účastníci si mohou vyslechnout krátkou přednášku o studiu, jsou jim k dispozici informační materiály a také si mohou prohlédnout laboratoře Ústavu chemie.

Dny otevřených dveří jsou pořádány obvykle v lednu a Open day v září, termín a program akce bývá s časovým předstihem zveřejňován na stránkách Přírodovědecké fakulty.

Více informací

Nestihli jste letošní program? Nabízíme možnost individuálních prohlídek.

Zaregistruj se na individuální prohlídku

Dny chemie

Středoškolákům, kteří by se rádi dozvěděli více o studiu chemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a tématech výzkumu, nabízíme třídenní informačně-seznamovací akci Dny chemie, které se konají obvykle na začátku září.

Pro účastníky je připravena úvodní informační přednáška o MU a Přírodovědecké fakultě, organizaci studia a studijních oborech, středoškoláci si poté mohou prohlédnout výukové prostory, výukové i výzkumné laboratoře, seznámí se s odborným zaměřením jednotlivých výzkumných týmů. Účastníci si rovněž mohou vyzkoušet jednoduché chemické preparace a produkty reakcí charakterizovat pomocí rozličných fyzikálně-chemických metod. Součástí programu je také blok efektních demonstračních pokusů. Mimobrněnským účastníkům zajišťujeme bezplatné ubytování po dobu trvání akce.

Pozvánka s programem akce bývá s časovým předstihem zveřejňována na stránkách Přírodovědecké fakulty MU a Ústavu chemie.

Nestihli jste letošní program? Nabízíme možnost individuálních prohlídek.

Zaregistruj se na individuální prohlídku

ViBuCh – Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky

ViBuCh je korespondenční seminář z chemie pro středoškoláky organizovaný studenty Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Každý ročník semináře je věnován čtyřem tématům z oblasti chemie a biochemie. Samotný kurz je rozdělen do dvou částí, první korespondenční část probíhá během celého školního roku, kdy jsou ve čtyřech etapách zveřejňovány na internetových stránkách studijní materiály k jednotlivým tématům spolu se soutěžními úlohami. Účastníci kurzu posílají řešení zpět autorům, kteří je opravují a hodnotí. Druhou část kurzu představuje letní odborné soustředění pro nejlepší řešitele korespondenční části. Během týdenního soustředění se řešitelé setkávají s autory a mohou si prakticky vyzkoušet práci v laboratoři v oblasti, které se předtím věnovali teoreticky.

Více informací

Středoškolská odborná činnost

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je soutěž středoškoláků, kde je možné si vyzkoušet, jak se dělá opravdová věda.

Na našem ústavu pravidelně nabízíme témata z různých oblastí chemie. Středoškoláci si prohloubí znalosti ve vybraném tématu, naučí se samostatně pracovat a seznámí se s našimi odborníky a univerzitním prostředím.

Více informací

Letní chemické soustředění

Ústav chemie ve spolupráci se Střediskem volného času Lužánky pořádá pravidelně v letních měsících desetidenní Letní chemické soustředění pro žáky ZŠ a studenty SŠ se zájmem o chemii ve věkovém rozmezí 14–17 let.

Akce probíhá formou „městského tábora“, tj. včetně ubytování účastníků. Program Letního chemického soustředění zahrnuje obvykle dopoledne laboratorní cvičení, odpoledne odborný (přednášky, exkurze) nebo odpočinkový program (návštěva lanového centra, venkovní hry s chemickou tematikou apod.), večer probíhají přednášky nebo častěji hry. O víkendu jsou pro účastníky připraveny celodenní exkurze/výlety nebo celodenní hry.

Více informací

Chemický klub

Chemický klub je určen pro vysoce motivované středoškoláky, kteří by si v chemické laboratoři rádi vyzkoušeli náročnější laboratorní experimenty. Účastníci si vyzkouší přípravu řadu organických a anorganických látek se zajímavými vlastnostmi (léčiva, fotochromní sloučeniny, fluorescenční barviva apod.). Nebo si zkusí izolovat z přírodních zdrojů organické látky a studovat je s využitím různých instrumentálních technik běžně používaných v reálném výzkumu (nukleární magnetická rezonance, infračervená a UV/Vis spektroskopie, plynová chromatografie).

Klub probíhá v pátek odpoledne jednou za 3 týdny v Univerzitním kampusu Bohunice.

Více informací

Chemická kavárna

Chemická kavárna je neformální setkání při šálku dobré kávy nad tématy z chemie či didaktiky chemie. Je určena zejména učitelům chemie na středních a základních školách, ale vítáni jsou všichni, kterým není chemie a chemické vzdělávání lhostejné, např. studenti učitelství chemie. Mohou také přijít i SŠ studenti se zájmem o chemii.

Více informací

Exkurze a praktická cvičení, demonstrační experimenty

Pro žáky středních a základních škol je možné zařídit exkurzi, laboratorní praktika, popularizační přednášky nebo demonstrační experimenty. Jedná se o jednodenní akci domluvenou s konkrétním učitelem na míru pro žáky ZŠ a SŠ v Univerzitním kampusu Bohunice.

Zájemci z řad učitelů SŠ a ZŠ škol se mohou domluvit s Mgr. Jaromírem Literákem, Ph.D. Nabízené aktivity jsou zdarma. 

Kontaktujte nás

Přednášky na středních školách

Nabízíme možnost přednášek našich vědeckých pracovníků ve výuce chemie na středních školách. Přednáška je v rozsahu jedné vyučovací hodiny, oživí výuku chemie, zprostředkuje studentům přímý kontakt s vědeckými pracovníky a představí aktuálně řešená nebo zajímavá témata.

Zájemci z řad učitelů SŠ škol se mohou domluvit s Mgr. Pavlou Foltynovou, Ph.D. Nabízené aktivity jsou zdarma.

Kontaktujte nás

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info