Ústav chemie

Konference

Studentská vědecká konference 2022

Každoročně na podzim probíhá na VŠCHT Praha Studentská vědecká konference (SVK), na které studenti bakalářského a magisterského studia prezentují výsledky svých výzkumných prací. V roce 2022 budou opět všechny sekce na naší fakultě (s výjimkou analytické chemie) otevřeny i pro studenty jiných českých a slovenských vysokých škol. Bližší info zde.

Soutěž

Soutěž o Cenu Jean-Marie Lehna 2022

Letošní soutěže v oboru chemie o cenu Nositele Nobelovy ceny Jean-Marie Lehna se zúčastnili dva naši studenti. V široké konkurenci se Mgr. Dominik Madea se umístil na 3. místě a Mgr. Martin Kejík v první desítce. Bližší info

Pozvánka na seminář

Molekulární detekce patogenů v potravinách a ve vodě

Dovolujeme si pozvat Vás a Vaše kolegy na seminář MOLEKULÁRNÍ DETEKCE PATOGENŮ V POTRAVINÁCH A VE VODĚ, VÚVeL ACADEMY VIII., který se bude konat dne 14. 6. 2022 ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně, od 10.00 hodin. Bližší info

Aktualita Zahraniční stáže a pobyty

ERASMUS+ 2022/2023 2. kolo

Na Ústavu chemie PřF MU je možné se od 23. 5. do 22. 6. 2022 hlásit do 2. kola výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2022/2023, a to pouze na jarní semestr 2023. Bližší info

Konference

XXII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků

Dovolujeme si Vás pozvat na již 22. ročník Pracovního setkání biofyzikálních chemiků a elektrochemiků (XXII. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists), které se uskuteční dne 29. června 2022 v prostorách Masarykovy univerzity v Univerzitním kampusu v Brně-Bohunicích (budova B11, místnost 205). Bližší info

Aktualita Konference

41. Moderní elektrochemické metody

Pozvánka na 41. Moderní elektrochemické metody v termínu 22. – 26. května 2022 v Jetřichovicích u Děčína. Bližší info.

Pozvánka na přednášku

The Art of Building Small

Zveme vás na přednášku prof. Bena Feringy, nositele Nobelovy ceny za chemii z roku 2016 za vývoj molekulárních strojů, která se bude konat dne 17.3.2022 v 17:00 v rámci série Mendel Lectures.

Ceny Alfreda Badera

Uzávěrka přihlášek do soutěže o Cenu za organickou chemii (CAB-I) byla stanovena na 15. červen (případně datum poštovního razítka). Uzávěrka soutěže o Cenu za bioanorganickou a bioorganickou chemii (CAB-II) je analogicky 31. března. Bližší info na webu ČSCH.

Na cestě od vývoje termoelektrických materiálů s vysokou účinností k jejich dlouhodobé provozní stabilitě

Jako vynikající byl Grantovou agenturou České republiky ohodnocen výzkum zabývající se vývojem termoelektrických materiálů s vysokou účinností a zejména studiem jejich dlouhodobé provozní stability. V rámci tříletého projektu na tématu pracoval tým vědců z Masarykovy univerzity (CEITEC) pod vedením řešitele docenta Pavla Brože a tým vědců z Ústavu fyziky materiálů Akademie věd České republiky pod vedením spoluřešitele doktora Jiřího Buršíka, ve spolupráci s kolegy z univerzity ve Vídni. Bližší info.

Zahraniční stáže a pobyty

Uznávání zahraničních kurzů

na webu CZS jsou instrukce pro studenty, jak postupovat pro uznání zahraničního (EDUC) virtuálního (on-line) kurzu: czs.muni.cz/en/mu-student/study-placements/educ. V sekci Dokumenty je podrobný popis pro studenty, jak vyplnit nový elektronický LA a jak zaevidovat „pobyt“ v IS aplikaci Stáže a pobyty. Bližší info

Aktualita Soutěž

Výsledky 25. ročníku soutěže "O cenu Karla Štulíka"

Dne 9. února 2022 se uskutečnil pod organizací Mendelovy univerzity v Brně 25. ročník soutěže "O cenu Karla Štulíka" za nejlepší práci v oboru analytické chemie pro studenty bakalářského a magisterského studia. Bližší info

Zahraniční stáže a pobyty

ERASMUS+ 2022/2023 1. kolo

Na Ústavu chemie PřF MU je možné se od 7. 2. do 9. 3. 2022 hlásit do 1. kola výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v ak. roce 2022/2023. Bližší info.

Electroanalytical flow systems in process analysis

Přednáška prof. Ernesta Beinrohra. Bližší info

Aktualita

Interdisciplinary meeting of young life scientists

Pozvánka na akci pro mladé vědce. Bližší info

Aktualita

Úspěchy studentek analytické chemie

V červnu předal děkan Tomáš Kašparovský ocenění pro nejlepší studenty Přírodovědecké fakulty MU, mezi nimiž byly i dvě studentky Oboru Analytická chemie. Bližší informace.

Pozvánka na přednášku

Vývoj iontových zdrojů pro hmotnostní spektrometrii

Katedra analytické chemie PřF UK a odborná skupina analytické chemie při České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku doc. RNDr. Josefa Cvačky, Ph.D. z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v Praze s názvem Vývoj iontových zdrojů pro hmotnostní spektrometrii,  která se uskuteční 6. dubna od 14:00. Bližší informace o připojení najdete zde.

Pozvánka na přednášku

Phthalocyanines: Old Dyes, New Tricks

Česká společnost chemická, pobočka Brno si Vás dovoluje pozvat na přednášku prof. PharmDr. Petra Zimčíka, Ph.D. z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové s názvem Phthalocyanines: Old Dyes, New Tricks, která se uskuteční ve čtvrtek 1. dubna od 14:00. Abstrakt přednášky najdete zde a link na připojení zde.

Nabídka pracovní pozice

Pracovní pozice v laboratořích HPLC a GC

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně hledá pracovníka do laboratoří HPLC a GC na pracovní pozici Přírodovědný analytik - diagnostik. Bližší informace najdete zde.

Soutěž

Soutěž časopisu Drugs & Forensics Bulletin NPC

Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky vyhlašuje 1.ročník soutěže o nejpřínosnější odborný článek do časopisu Drugs & Forensics Bulletin NPC. Soutěž je určena pro studenty bakalářských a magisterských studijních oborů vysokých škol. Záměrem je poskytnout studentům možnost vyzkoušet si tvorbu vlastního příspěvku s vědeckým zaměřením pod vedením své školy (školitele) a tím rozvíjet své vzdělání a odborné zaměření. Bližší informace najdete zde.

Pozvánka na seminář

Seminář XD107 - Ph.D. studentská konference

Ve čtvrtek 10. února proběhl další studentský seminář XD107. Výsledky a program semináře najdete zde. Další konference Ph.D. studentů se bude konat ve čtvrtek 9. června 2022.

Zahraniční stáže a pobyty

ERASMUS+ 2021/2022 1. kolo

Na Ústavu chemie PřF MU je možné se od 1. února do 3. března 2021 hlásit do 1. kola výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2021/2022. Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky prostřednictvím systému ISOIS. Bližší informace najdete zde.

Nabídka pracovní pozice

PhD Position in Organic Chemistry

Nabídka PhD pozice ve Švýcarsku na Department of Chemistry and Biochemistry, University of Bern - bližší info zde.

Soutěž

Cena Metrohm 2021

Společnost Metrohm Česká republika s.r.o. ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie a Odbornou skupinou elektrochemie České společnosti chemické vyhlašuje 10.ročník soutěže Cena Metrohm 2021. Přesné datum bude vyhlášeno v závislosti na vyvíjející se epidemiologické situaci, předpokládá se květen - červen 2021. Bližší informace najdete zde.

Konference

4. konference Pokroky anorganické chemie 2020 - ZMĚNA TERMÍNU - červen 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na 4. konferenci Pokroky anorganické chemie, která se bude konat ve dnech v červnu 2021 v Brně v Hotelu Myslivna. Konference bude navazovat na předchozí setkání v Třešti 2014, Kutné Hoře 2016 a a Levoči 2018. Naším hlavním cílem je, aby se znovu setkali anorganičtí chemici z celé řady českých a slovenských pracovišť, informovali se o svých nových výsledcích, navázali další spolupráce a osobní přátelství. Témata konference nejsou omezena. Rádi uslyšíme příspěvky z oblasti koordinační, organokovové, materiálové a bioanorganické chemie i jakékoliv další. Jak bylo zvykem na předešlých konferencích, přednášet by měli především studenti doktorského studia v rámci své vědecké výchovy pro splnění prezentačních a jazykových povinností. Jejich výkony budou vyhodnoceny v soutěži a patřičně oceněny. Přednášky zkušených badatelů jsou samozřejmě také očekávány. V každém konferenčním dni budou i přednášky plenární pozvaných vědců. Informace, přihlašovací formulář, templát pro abstrakty přednášek a odkazy k platbám najdete na stránce konference: https://panch2020.sci.muni.cz

Soutěž

Soutěž o Cenu Jean-Marie Lehna 2019

Francouzské velvyslanectví v Praze každoročně oceňuje nejlepší mladé výzkumníky z českých univerzit a výzkumných institucí, jimž za jejich mimořádné vědecké úspěchy napříč obory uděluje prestižní ceny. V letošním roce získal v oboru chemie v soutěži o Cenu Jean-Marie Lehna  - nositele Nobelovy ceny organizované Francouzským velvyslanectvím v Praze a firmou SOLVAY krásné 2. místo náš student Mgr. Václav Němec. Srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů (foto).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info