Na fyzikální chemii se mi líbí, že snaží odhalit podstatu přírodních jevů a jejich vysvětlení

Radim Štůsek je student magisterského studia ve specializaci Fyzikální chemie. Do výzkumu se pod vedením doc. Hegera zapojil již po prvním ročníku bakalářského studia a studuje chování látek při mrazení jejich vodných roztoků. Letos získal na svůj výzkum související s jeho diplomovou prací grant GAMU Podpora vynikajících diplomových prací 2023.

19. 5. 2023 Pavla Foltynová

Bez popisku

Věnoval ses chemii již dříve?

Chemie mě začala bavit od doby, co jsem ji poznal. Účastnil jsem se několika olympiád, ale spíše kvůli možnosti laboratorního cvičení navíc. Nicméně až na vysoké škole jsem objevil, jak je chemie ve skutečnosti pestrá.

Proč sis vybral studovat zrovna fyzikální chemii na Ústavu chemie PřF MU?

Zaujaly mne přednášky doc. Hegera a doc. Munzarové a po zkoušce mi doc. Heger nabídl samostatný projekt, z toho se následně stala bakalářská práce a základ pro práci diplomovou. Fyzikální chemie mě baví, protože mám rád chemii, fyziku i matematiku, líbí se mi, že se snaží odhalit podstatu přírodních jevů a jejich vysvětlení, leč často marně.

Kdy ses zapojil do praktického výzkumu?

V laboratoři doc. Hegera jsem začal pracovat o letních prázninách po konci 2. semestru.

Nedávno jsi získal pro svou diplomovou práci grant na výzkum související se svou diplomovou prací GAMU Podpora vynikajících diplomových prací, popiš nám, čemu se budeš v rámci tohoto výzkumu věnovat.

V naší skupině se zabýváme chováním látek při mrazení jejich vodných roztoků, zaměřujeme se na jejich fotofyziku a chemické chování. Náš výzkum se primárně zaměřuje na látky, které nacházejí využití ve farmacii nebo jsou environmentálně relevantní. Já se zabývám spíše environmentální částí, konkrétně v tomto projektu se chci zaměřit na chování kyselin, které se běžně ve vysokých koncentracích nacházejí v troposférických aerosolech. Znalost chování kyselin by dále napomohla k obecné charakterizaci změn kyselosti během mrazení pro skupinu solí polyprotických kyselin.

Využil jsi již možnosti studia nebo pracovní stáže v zahraničí nebo ji plánuješ?

Naše skupina v posledních letech spolupracuje s výzkumnou skupinou prof. Thomase Lörtinga, která působí na univerzitě v Innsbrucku, kde jsem strávil na stáži dva měsíce v létě 2021 přípravou vzorků amorfních vodných roztoků. Tato stáž pro mě byla velmi obohacující a rád bych se během dalšího studia do Innsbrucku vrátil.

Jaký předmět na tebe nejvíc zapůsobil a proč?

Ač riskuju, že nebudu znít objektivně, tak Fyzikální chemie I a II jsou podle mého názoru výborné předměty, Chemická syntéza mě naučila rozložit si během experimentů dobře čas. Předmět, který doporučuju všem známým i mimo chemii je bezpochyby Radioekologie, protože se jedná o klidné, přístupné povídání o důležitých tématech. Z magisterských předmětů mohu vřele doporučit Úvod do kvantové chemie, Theoretical concepts of NMR a Photochemistry: From Concepts to Practice.

Co bys vzkázal studentům, kteří se právě rozhodují, jakou vysokou školu zvolit?

Pokud se chtějí věnovat výzkumu, chtějí mít možnost pracovat ve výzkumné laboratoři takřka od začátku studia, pak v tomto ohledu je MUNI správná volba.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info