Absolvent Jiří Löbl: Project Leader ve společnosti Synthon, s.r.o.

Jiří Löbl je absolventem magisterského a doktorského studijního programu chemie, obor anorganická chemie. V současnosti působí na pozici Project Leader v oddělení Formulation & Process Research ve společnosti Synthon, s.r.o., což je korporátní generická farmaceutická firma v Blansku, která vyvíjí a vyrábí účinné látky (API) a vyvíjí kapalné a lyofilizované parenterální přípravky, zejména injekce. Přečtěte si jeho příběh.

22. 10. 2023 Absolvent

Bez popisku

Jsem absolventem magisterského a doktorského studijního programu chemie, obor anorganická chemie. Tento obor jsem si vybral, protože mě chemie již od základní školy velmi bavila. V rámci studia na Přírodovědecké fakultě MU, které v mém případě trvalo celkem 10 let (5 let Mgr. a 5 let Ph.D.), jsem zažil nezapomenutelné chvíle a našel si plno kamarádů, se kterými se stále potkáváme a vzpomínáme na čas strávený na fakultě. Na začátku doktorského studia jsem byl 4 měsíce na stáži v Německu v rámci programu Erasmus. Zahraniční stáž mohu každému jenom doporučit. Nejenže jsem si z ní přivezl plno výsledku pro mou disertaci, ale poznal jsem, jak to chodí na jiných pracovištích, nové lidi, jejich zvyky a myšlení, což se v naší propojené Evropě samozřejmě hodí.

Ještě před dokončením doktorského studia jsem nastoupil do tehdejší Lachemy, a.s. v Brně jako „Technolog pro výrobu sterilních léčivých přípravků (injekcí).“ Přestože mnou vystudovaný obor anorganická chemie je trochu vzdálen oboru farmacie, které se v rámci své profesní činnosti věnuji od roku 2007 a při práci ve farmaceutické firmě v naprosté většině situací neuplatním specifické znalosti, které jsem se získal v rámci studia anorganické chemie, mnoho získaných poznatků se hodí. Samozřejmě jsem se plno dalších znalostí a technik musel doučit. Další vzdělávání je i nadále nezbytné, je nutné se stále učit nové věci z oblasti farmacie, protože tento průmysl je velmi regulovaný a je potřeba splňovat nové a přísnější předpisy. Také studium cizích jazyků, alespoň angličtiny, je důležité, protože v mezinárodní firmě je komunikace v angličtině samozřejmostí a každodenní povinností.

Poté, co se uzavřela společnost Lachema, jsem 7 let pracoval ve firmě oncomed, a.s., farmaceutické firmě v Brně, která funguje jako tzv. kontraktní výrobce – tedy vyrábí na zakázku injekční přípravky. Ve společnosti oncomed jsem pracoval nejdříve, jako Technolog a poté jsem měl odpovědnost za tým procesních technologů, kdy jsme se starali o rutinní výrobu injekcí v režimu správné výrobní praxe (GMP). Následně jsem měl v oncomedu na starosti oddělení, jehož náplní byl transfer nových výrobků od zákazníků a jejich bezproblémové zavedení do výroby.

Nakonec jsem přešel do společnosti Synthon, s.r.o., což je korporátní generická farmaceutická firma v Blansku, která vyvíjí a vyrábí účinné látky (API) a vyvíjí kapalné a lyofilizované parenterální přípravky (zejména injekce). Já v současné době pracuji na oddělení Formulation & Process Research jako Project Leader. Pracuji v laboratoři v čistých prostorech, kde hledáme a testujeme nové stabilní složení injekcí. V případě lyofilizovaných produktů také navrhujeme a testujeme bezpečný a efektivní lyo cyklus, kterým se z kapalné injekce v lahvičce odstraní rozpouštědlo (většinou voda) a získá se tím stabilní (suchý) produkt.

U námi vyvinutých přípravků provádíme a vyhodnocujeme zkoušky dle lékopisů a dalších předpisů. Obvykle se jedná o techniky jako je HPLC, GC, MS a mikroskopii. Také testujeme různé způsoby sterilizace našich produktů, protože injekční přípravky musejí být sterilní.

Jakmile je přípravek vyvinut, otestován a je dostatečně stabilní, provádíme jeho transfer do výrobních míst, které se nacházejí prakticky po celém světě. V rámci transferu dochází ke zvětšení velikosti šarže z laboratorních objemů (cca 100 ml) do výrobních objemů (až 1000 litrů). Po výrobě prvních testovacích šarží, které máme také na starost, nastává fáze registrací v jednotlivých státech a poté se zahajuje standardní komerční výroba.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info