Cena Henri Becqurel za jaderný výzkum 2024

Společnost Electricité de France (EDF) a Velvyslanectví Francie v České republice vyhlašují soutěž o Becquerelovu cenu za vědu pro české vysokoškolské studenty za vědeckou práci v rámci jejich doktorandského studia v oblasti jaderného výzkumu.

20. 2. 2024 Soutěž

Bez popisku

Podmínky účasti:

  • doktorská práce v oblasti jaderného výzkumu
  • osoby české nebo slovenské národnosti mladší než 33 let (k 1. květnu 2024)
  • studenti DSP programu na české výzkumné instituci nebo vysoké škole anebo mladí vědci, kteří obhájili svou dizertaci v roce 2023 nebo 2024
  • jejich doktorské studium nijak nekoliduje s prací pro společnost EDF
  • autorství alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného (nebo přijatého) v recenzovaném mezinárodním časopise

Součástí ocenění tří nejlepších je finanční odměna a stipendium na stáž ve Francii.

Důležité termíny:

  • 1. března 2024 - uchazeči zasílají své přihlášky koordinátorovi za MU prof. RNDr. Viktoru Kanickému, DrSc.
  • 12. března 2024 - koordinátor vybere dva nejlepší kandidáty a nahlásí jejich jména a kontaktní informace na francouzské velvyslanectví v ČR
  • 9. dubna 2024 - dva nejlepší kandidáti pošlou kompletní dokumentaci k přihlášce do soutěže na e-mail louis.augendre@ifp.cz
  • 30. dubna 2024 - ústní prezentace kandidátů před hodnoticí komisí
  • červen 2024 - slavnostní předávání cen

Veškeré podrobnosti a podmínky jsou k dispozici zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info