Erasmus+ školení pro zaměstnance

Právě bylo otevřeno výběrové řízení Erasmus+ STT pro ak. rok 2023/2024. Náplní pobytu může být stínování pracovníka na zahraniční univerzitě, praktické či odborné školení, workshop, seminář na univerzitě nebo v jiné instituci, firmě, neziskové či jakékoli jiné organizaci působící na trhu práce nebo ve školství, vzdělávání, profesní přípravě a při práci s mládeží. Pobyty mohou probíhat od 1.7.2023 do 31.8.2024.

24. 3. 2023 Aktualita

Bez popisku

Přihlášky můžete podávat od 23.3.2023 do pátku 28.4.2023.
Podání probíhá elektronicky skrze formulář databáze ISOIS – přihláška Erasmus+ STT (školení zaměstnanců):
https://isois.ois.muni.cz/en/outgoing-application/application/

Je možné podat maximálně 2 přihlášky/osoba. Do výběru zemí se vrátila Velká Británie a přibylo nově Švýcarsko. Před podáním přihlášky konzultujte výjezd se svým přímým nadřízeným.
Prosím o pečlivé vyplnění přihlášky, zejména věnujte pozornost výběru přímého nadřízeného v rámci MU - v seznamu je pouze omezený počet osob, ostatní osoby je třeba přidat možností “Jiná osoba, která zde není uvedena”.
PhD studenti, kteří jsou zároveň zaměstnanci fakulty, mohou tento typ pobytů také využít na krátkodobá školení. Není to ale vhodná forma pro plnění povinnosti doktorských stáží.

Více informací k zaměstnaneckým mobilitám najdete na webu https://czs.muni.cz/cs/pracovnik-mu/ostatni-pobyty/erasmus-evropa
Pokud byste měli jakékoli otázky či problémy s přihláškou, prosím, neváhejte kontaktovat Kristýnu Bajgarovou (bajgarova@sci.muni.cz).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info