Erasmus+ STA výukové pobyty_I. cyklus 2023/2024

Centrum zahraniční spolupráce otevřelo 1. cyklus výběrového řízení na výukové pobyty pro akademický rok 2023/2024.

24. 3. 2023 Aktualita

Bez popisku

Název cyklu: Erasmus+ STA (učitelé) 2023/2024 I. cyklus
Otevření cyklu v intervalu: 22. 3. – 3. 5. 2023
Průběh mobilit: celý akademický rok 2023/24 (dle Erasmus 1. 7. 2023 –31. 8. 2024).

Odkaz na vyplnění přihlášky: isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/- sekce Erasmus+ STA (učitelé)

Přihláška je rovněž přístupná z webu CZS: czs.muni.cz/cs/pracovnik-mu/vyukove-pobyty/erasmus-evropa#prihlaska

Pravidla jsou stejná jako v předchozích letech - platná smlouva a volná místa na ní a podání přihlášky v systému ISOIS. Z důvodu omezených finančních prostředků na zahraniční pobyty ERASMUS+ pro akademický rok 2023/2024 není garantováno otevření II. doplňkové výzvy na podzim.

Odborníci z praxe:

V případě záměru pozvat v akademickém roce 2023/2024 odborníka z praxe, vyplňte excelovou tabulku a zašlete do 5. 5. 2023 na e-mail: honzikova@czs.muni.cz

Počet odborníků na katedru/ústav: 4 na akademický rok

Informace k odborníkům najdete zde:
czs.muni.cz/cs/pracovnik-mu/vyukove-pobyty/erasmus-evropa#zahranicni-odbornici-z-praxe

S ohledem na novinky v administraci či samotném programu se prosím podívejte na webové stránky CZS. Především se jedná o následující:

- SOUČET LIMITŮ na pobytové a cestovní náklady je maximální možná výše grantu z programu Erasmus, kterou CZS proplácí (více zde: czs.muni.cz/cs/pracovnik-mu/vyukove-pobyty/erasmus-evropa#financni-podminky)

- v případě využití ekologických dopravních prostředků (autobus, vlak, sdílený automobil, kolo), tzv. Green Erasmus, je možné limit na cestovní náklady navýšit (sazby naleznete v sekci Dokumenty: Limity na pobytové náklady a jízdní výdaje. Od ak. roku 2023/2024 bude CZS uplatňovat navýšení v rámci Green Erasmus pouze pro vzdálenosti nad 500 km. O Green Erasmus se žádá v ISOIS při vyplňování dat mobilit.

- po schválení přihlášky se vytváří Mobility Agreement v systému ISOIS nikoliv papírově. Zaměstnanec vyplní požadované údaje do své přihlášky v ISOIS a podepíše se, následně se zasílá automaticky výzva ke schválení oborovému koordinátorovi na katedře či přímému nadřízenému na MU a nakonec kontaktní osobě z přijímající instituce. Po kompletně podepsaném dokumentu přijde zaměstnanci informační e-mail s dalšími pokyny.

Informace k výukovým pobytům Erasmus+ Evropa:
czs.muni.cz/cs/pracovnik-mu/vyukove-pobyty/erasmus-evropa

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info