Náš výzkum: Studium struktury a interakcí proteinu Tau pro pochopení Alzheimerovy nemoci

Výzkumná skupina doc. Jozefa Hritze působící na Ústavu Chemie, v Národním centru pro výzkum biomolekul a CEITEC Masarykovy univerzity se dlouhodobě zabývá studiem bílkovin (proteinů) zapojených do neurodegenerativních onemocnění, zejména Alzheimerovy nemoci. V nedávné publikaci se zaměřili na strukturu a interakce fosforylovaného proteinu Tau, který je klíčovým hráčem v této nemoci.

15. 4. 2024 Náš výzkum

Bez popisku

Interakce mezi proteinem Tau a proteiny 14-3-3ζ, které se hojně vyskytují v lidském mozku, zkoumali pomocí biofyzikálních metod s atomárním rozlišením, jako např. spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR), chemického zesíťování a hmotnostní spektrometrie. Zjistili, jakým způsobem fosforylace proteinu Tau ovlivňuje jeho strukturu a vazebné vlastnosti (vazebnou afinitu, poměr a místo) k proteinu 14-3-3ζ ve dvou formách – dimerní a monomerní. Výsledky této práce by mohly přispět k lepšímu pochopení molekulárního mechanismu agregace proteinu Tau, která je jedním z typických projevů Alzheimerovy nemoci v mozku, ale která zatím nebyla plně objasněna.

Crha R, Kozeleková A, Hofrová A, Iľkovičová L, Gašparik N, Kadeřávek P, Hritz J. Hiding in plain sight: Complex interaction patterns between Tau and 14-3-3ζ protein variants. Int J Biol Macromol. 2024 Mar 15;266(Pt 2):130802. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2024.130802. PMID: 38492709.

Plný text publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info