Náš výzkum: Zkoumání změn kyselosti v citrátovém pufru vyvolaných zmrazením

Představujeme náš výzkum: studie provedená týmem vedeným Dominikem Hegerem na Ústavu chemie ve spolupráci s rakouskou skupinou vedenou Thomasem Loertingem zkoumala chování citrátového pufru během mražení. Tým doc. Hegera ukázal, že citrátový pufr se během mražení okyseluje.
Toto zjištění je zásadní pro farmaceutický průmysl, v němž se citrátový pufr velmi hojně využívá jako kryoprotektant při stabilizaci farmaceuticky aktivních látek během lyofilizace.

7. 2. 2024 Náš výzkum

Bez popisku

Bylo zjištěno, že k výraznějšímu okyselení dochází při použití nižší koncentrace pufru, narozdíl od vzorků o vyšší koncentraci pufru, které se okyselovaly méně. Toto pozorované okyselení bylo vysvětleno krystalizací bazické části pufru a následným zakoncentrování kyseliny citronové v průběhu mražení. Tým doc. Hegera tak poprvé narušil dlouho uznávanou hypotézu, že citrátový pufr během mražení nekrystalizuje a nedochází tedy k žádné změně pH, což dosud činilo tento pufr velmi atraktivním ve farmaceutickém průmyslu.

Susrisweta, B.; Veselý, L.; Štůsek, R.; Hauptmann, A.; Loerting, T.; Heger, D. Investigating Freezing-Induced Acidity Changes in Citrate Buffers. International Journal of Pharmaceutics 2023, 643, 123211. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2023.123211.

Plný text publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info