Úspěchy studentek analytické chemie

V červnu předal děkan Tomáš Kašparovský ocenění pro nejlepší studenty Přírodovědecké fakulty MU, mezi nimiž byly i dvě studentky Oboru Analytická chemie.

18. 10. 2021 Naše úspěchy a ocenění

Bez popisku

Zuzana Husáková obdržela Cenu děkana pro nejlepší studenty bakalářského a magisterského studijního programu. Ve své diplomové práci se věnovala studiu studiu distribuce prvků v biologických tkáních pomocí metody laserové ablace s hmotnostní spektrometrií indukčně vázaného plazmatu, s jejíž pomocí dokáže rozlišit specie a nanočásticové formy. Zatím publikovala dvě publikace v prestižních impaktovaných časopisech jako např. ACS Nano a také získala ocenění v národní soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci a na odborné konferenci.

Martina Nechvátalová, roz. Komendová, získala Cenu děkana pro nejlepší studenty doktorského studijního programu. Ve své disertační práci se zabývala se přípravou a cílenou povrchovou modifikací monolitických stacionárních fází vhodných např. pro analýzu nervových přenašečů. V rámci mezinárodní spolupráce s amsterdamskou univerzitou připravila s využitím 3D tisku a miniaturizované elektrochemické detekce integrovaný analytický systém. Výsledky publikovala ve čtyřech vynikajících článcích, zejména v 1. kvartilu dle IF na WoS.  Dr. Nechvátalová je autorkou celkem osmi publikací, získala dříve ocenění také na Univerzitě Pardubice, první místo v národním kole Ceny Shimadzu a ocenění na mezinárodní konferenci v Polsku. Výsledky prezentovala na řadě konferencí včetně Washingtonu v USA.

Za práci Multichanel separation device with paralel electrochemical detection (Journal of Chromatography A 1610 (2020) 460537.) obdržela Dr. Nechvátalová také Cenu Metrohm za nejlepší publikaci v oblasti chromatografie.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info