Zemřel prof. Jiří Příhoda

Se zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil profesor Jiří Příhoda, který od roku 1972 pracoval na Katedře anorganické chemie PřF MU, později Ústavu chemie PřF MU. Zemřel po krátké těžké nemoci ve věku 73 let.

3. 9. 2023 Aktualita

Poslední rozloučení proběhne ve čtvrtek 7. září 2023 ve 14 hod. ve smuteční síni ve Slavkově u Brna.

Foto: Irina Matusevič

Profesor Jiří Příhoda

Profesor Jiří Příhoda se narodil 7. srpna 1950 v Šumperku. Po absolvování střední školy v Hlučíně, vystudoval na PřF MU obor Fyzikální chemie se specializací Radiochemie. Od roku 1972 byl zaměstnán na KTFCh PřF MU, která se později stala součástí Katedry anorganické chemie a poté Ústavu chemie. Od roku 1982 se začal podílet na výuce předmětů Katedry anorganické chemie a svou výzkumnou činnost zaměřil na thioderiváty fosforečných kyselin a fosfazeny. V roce 1987 byl jmenován docentem pro obor Anorganická chemie, v roce 1999 se ze stejného oboru habilitoval na základě práce Síra ve sloučeninách fosforu, v roce 2006 byl jmenován profesorem Anorganické chemie. Je autorem e-learnigového textu Obecná chemie, spoluautorem učebních textů Pomůcka pro seminář z obecné chemie a Laboratorní technika a skript Spektrální a magnetické metody studia anorganických sloučenin. Společně s kolegy – fyziky, kteří se zabývali aplikací plazmových technologií pro modifikaci povrchů předmětů kulturního dědictví, rozvinul v roce 2003 myšlenku založit obor zaměřený na péči o předměty kulturního dědictví. Roku 2004 nastoupili první studenti do studijního oboru Chemie konzervování-restaurování, v roce 2007 bylo akreditováno magisterské studium. U obou studijních programů byl prof. Jiří Příhoda jejich garantem. Těžiště jeho výzkumu v posledních letech tvořila témata, která souvisejí s aplikacemi chemických metod při péči o kulturní dědictví. Od roku 2011 byl členem vědecké rady Technického muzea v Brně a také členem redakční rady časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory. (1)

Jeho rozsáhlé znalosti mu umožnovaly rozvíjet pestrou paletu projektů a spolupráce za hranice Masarykovy univerzity i České republiky. Za zmínku stojí jeho dlouholetá spolupráce s Western Galilee College v Akko nebo Technische Universität v Drážďanech. Inicioval a s nadšením organizoval zajímavé exkurze, které oceňovali studenti i účastnící se kolegové. Jeho vysokou odbornost a pedagogické kvality překonávala jen upřímná povaha, nadhled a lidskost, díky kterým si získal přátelství řady kolegů a úctu a respekt mnoha studentů. Prof. Příhoda dokázal být přítelem i vedoucím, který nasměřoval, ale zároveň vytvářel prostor pro vlastní myšlenky, tvořivost a rozvoj. V profesní i osobní rovině vždy podával věci hravě a s osobitým humorem, čímž se hluboko a nesmazatelně zapsal do myslí a srdcí svých studentů a spolupracovníků.


Zdroje:

  1. Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info