Cena Jean-Marie Lehna za chemii 2024

Francouzské velvyslanectví v Praze a společnost Nadační fond IOCB Tech vyhlašují soutěž o Cenu Jean-Marie Lehna za chemii. Cílem soutěže je podpořit nejlepší doktorskou výzkumnou práci v oblasti chemie.

12. 2. 2024 Soutěž

Bez popisku

Podmínky účasti:

  • doktorská práce v oblasti chemie
  • osoby české nebo slovenské národnosti mladší než 33 let (k 1. květnu 2024)
  • studenti DSP programu na české výzkumné instituci nebo vysoké škole anebo mladí vědci, kteří obhájili svou dizertaci v roce 2023 nebo 2024
  • jejich doktorské studium nijak nekoliduje s prací pro Nadační fond IOCB Tech
  • autorství alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného (nebo přijatého) v recenzovaném mezinárodním časopise

Součástí ocenění tří nejlepších je finanční odměna a stipendium na stáž ve Francii.

Důležité termíny:

  • 1. března 2024 - uchazeči zasílají své přihlášky a potřebné podklady koordinátorovi za MU prof. RNDr. Milanu Potáčkovi, CSc.
  • 12. března 2024 - koordinátor vybere dva nejlepší kandidáty a nahlásí jejich jména a kontaktní informace na francouzské velvyslanectví v ČR
  • 9. dubna 2024 - dva nejlepší kandidáti pošlou kompletní dokumentaci k přihlášce do soutěže na e-mail louis.augendre@ifp.cz
  • 23. dubna 2024 - ústní prezentace kandidátů před hodnoticí komisí
  • červen 2024 - slavnostní předávání cen

Veškeré podrobnosti o podání přihlášky a zejména dodání materiálů a vlastním
vystoupení v soutěži se se dozvíte zde:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info